arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena Skoglig matematisk statistik, Skoglig fjärranalys, Skoglig inventering och sampling, Skoglig planering och Landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.

Skattning av storlek och förändring av växtpopulationer baserat på enkla förekomstdata
Innehållsbeskrivning:
Institutionen för skoglig resurshushållning söker en doktorand för arbete inom projektet "Skattning av storlek och förändring av växtpopulationer baserat på enkla förekomstdata" som är finansierat av Kempestiftelserna. Det aktuella doktorandprojektets syfte är att utveckla och använda nya statistiska metoder för data i form av frånvaro eller närvaro av växtarter på provytor, inklusive fallet när dessa data är kombinerade med s.k. medborgardata. Frånvaro/närvaro-data finns tillgängliga från nationella inventeringsprogram såsom Riksskogstaxeringen och Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS). Baserat på sådana data är målet att skatta planttäthet och förändringar av planttäthet för olika växtarter, såväl lokalt som för större geografiska områden. Skattningarna kommer att tas fram via modeller för växternas rumsliga fördelning i landskapet, t.ex. via punktprocesser från den spatiala statistiken som kan ta hänsyn till att växtarter är klustrade och där geografiska data (kovariater) används i modelleringen. I det föreslagna tvärvetenskapliga projektet ingår experter inom matematisk statistik, ekologi, fjärranalys och inventering.

Kvalifikationer:

Vi söker en motiverad person med en akademisk utbildning inom matematisk statistik, statistik eller motsvarande. Avklarade kurser på avancerad nivå om punktprocesser och regressionsmodellering är meriterande, liksom färdigheter inom programmering och erfarenhet av skogliga tillämpningar. Tjänsten kräver utmärkt skriven och talad engelska. Ett intresse av att samarbeta med kollegor inom andra forskningsområden är ett grundkrav.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-02-17.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat