arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) inom processmetallurgi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Forskarutbildningsämne: Teknisk materialvetenskap

Korrekt slaggkontroll enligt metallurgiska krav är en viktig aspekt för att producera krävande metaller.

Nuvarande praxis förlitar sig på provtagning, provanalys och testning av den halvfärdiga produkten. Denna procedur är tidskrävande och inte i överensstämmelse med den snabba utvecklingen av den framtida digitaliserade metallurgiska industrin. Även för erfarna operatörer kan det mänskliga ögat knappt skilja mellan flytande stål och slagg med samma temperatur. För intelligent metallurgi kommer ett smart enhetssystem med ett specialanpassat kamerasystem med integrerad industrialiserad programvara att utvecklas och testas för att ge operatörerna tillgänglighet för att visuellt övervaka och kvantifiera sina metallurgiska processer i realtid. Där det utvecklade systemet gör det möjligt för metallproducerande företag att ha kvalitetskontroll i realtid av metallen före gjutning och under flera andra ståltillverkningsprocesser, där erhållna data och information kan användas som bas för framtida utveckling.

Du kommer att behöva arbeta i nära samarbete med industrin. Projektet kommer att kräva en betydande mängd experimentellt arbete i laboratoriet och industrin. Där den erhållna experimentella kunskapen kommer att utgöra grunden för realtidsapplikationen. Programmering (t.ex. Android-applikation) kommer att vara nödvändig för att justera de praktiska experimenten. Grundläggande kunskaper om Java eller Python är således fördelaktiga. Kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur och de uppgifter som samlas in under projektet kommer att vara avgörande. Kreativitet och analytiska problemlösningsfärdigheter är viktiga.

Anställningen är på två år och leder till en licentiatgrad.

Handledning: Doktoranden kommer att vara placerad vid Kungliga Tekniska högskolan och handledas av en docent.

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En obligatorisk inviduell studieplan för att stötta din utveckling inom ditt intresseområde 
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker dig med masterexamen inom materialvetenskap, kemiteknik, metallurgi eller fysik.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbte. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Kunskaper om materialvetenskap samt metallurgi är nödvändiga för tjänsten. Det är även mycket önskvärt att ha erfarenhet av experimentellt arbete.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Licentiat

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.