arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) inom beräkning av luftflöden i stadsmiljöer

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Hållbara byggnader

I detta projekt kommer simuleringsverktyg baserade på maskininlärning att utvecklas för att både förutsäga luftrörelser och för att göra invers spårning av luftföroreningar på stadsnivå.

Den globala urbaniseringen tillsammans med klimatförändringarna har utmanat oss att både i liten och i stor skala omvandla de urbana miljöerna till friskare och smartare städer.

En av de största utmaningarna ligger i att förstå transportprocesserna för föroreningarna så att det blir möjligt att lokalisera de föroreningskällor som kräver åtgärder. Städer är komplexa miljöer, föroreningar sprids ibland på ett oberoende sätt och ibland i samverkan med andra händelser. Betydelsefulla faktorer är stadsplanering och bebyggelse, trafik- och transportstatus, energisystem samt även byggnaders utformning. Det betyder att det finns ett avgörande behov av sådana verktyg som kan stödja beslutsfattande och hjälpa till att minska föroreningskällorna. Problem som är vanliga för dessa verktyg är långa simuleringstider, dålig noggrannhet, komplexa modeller och lösningar som bara gäller för specifika fall. Det som stadsplanerare, miljöingenjörer och beslutsfattare behöver är effektiva helhetslösningar som kan bidra till en övergripande förståelse för spridningsmekanismerna och konsekvenserna av dem. Då blir det möjligt att ta rätt beslut och att utforma strategier för att kontrollera spridningen av föroreningar i stor skala. Syftet med projektet är att bidra till en snabbare utveckling av framtidens smarta och hälsosamma städer. Detta projekt har ett starkt fokus på beskrivning och prognostisering av luftflöden i stadsmiljöer, prediktering av föroreningar och källspårning genom utveckling av avancerade verktyg för simulering i storstadsskala

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: biträdande lektor Wei Liu och professor Folke Björk 

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- I doktorandens uppgifter ingår även att vara delaktig i avdelningens undervisning på grundläggande och avancerad nivå

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Civilingenjör inom byggvetenskap, maskinteknik eller motsvarande med inriktning på fluidmekanik, värmeöverföring eller byggteknik.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Det är meriterande ifall den sökande har arbetat i internationell miljö, har erfarenhet av maskininlärning, C++/python-programmering och CFD-beräkningar samt har erfarenhet av arbete som lärarassistent.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning