arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Lantbruksvetenskap inriktning Arbetsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  19 december

Om jobbet

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Verksamheten vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (AEM) är inriktad mot hälsa, miljö, företagande och arbete, där människan i sin livsmiljö står i fokus. Grundtanken är att när individen trivs och känner välbefinnande finns det också förutsättningar för att det omgivande samhället, inklusive företagandet, utvecklas på ett positivt sätt. Detta kan sammanfattas med begreppen arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.

 

Nextfood - Educating the Next Generation of Professionals in the Agrifood SectorNamn på forskningsprojekt/avhandlingsarbete
Innehållsbeskrivning:
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi (SLU) söker en licentiat-studerande till vårt pågående forskningsprojekt Nextfood - Educating the Next Generation of Professionals in the Agrifood Sector- ett internationellt EU-finansierat projekt som tar fram nya sätt att utbilda ledare för en hållbar utveckling av livsmedelssystemet, både för studenter på universitet men också för yrkesverksamma (www.nextfood-project.eu). I projektet samarbetar en rad olika organisationer, inom högre utbildning och andra intressenter, för att åstadkomma en förändring av utbildningssystemet på en europeisk, men även global nivå. För att åstadkomma detta utvecklar vi lärande- och samarbetsmodeller för ett nätverk av globala aktörer. Det finns ett behov av att studera utmaningar och möjligheter för ledarskapet och det organisatoriska lärandet i ett sådant nätverk, och finna nya vägar för hur man kan åstadkomma en långsiktig och hållbar förändring.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva kvalitativ forskning kopplat till Nextfood. Som en del i din utbildning kommer du att läsa kurser för att kunna erhålla din licentiat. Du blir en del av ett spännande internationellt nätverk av forskare och kommer att delta i de konferenser och workshops som arrangeras inom ramen för projektet. Tjänsten innebär några internationella resor per år för att göra fältstudier kopplade till projektets case. En del projektarbete kopplat till Nextfood ingår också i tjänsten (cirka 20% av heltid). Anställningen kommer att leda till (en 2-årig) licentiat-examen. 

Kvalifikationer:

Sökanden ska ha avlagt en Mastersexamen inom området lantbruk eller livsmedel med kurser inom organisation och ledarskap. Vi söker en person som är intresserad av forskning kopplad till organisationsutveckling, och som vill utveckla sin förmåga att arbeta med kvalitativ forskningsmetod. Du behöver ha goda kommunikativa färdigheter då du ska strukturera och rapportera forskningsresultat såväl skriftligt som muntligt . Du kommer att jobba i ett internationellt konsortium vilket kräver en god förmåga till samarbete och stor anpassningsförmåga. Goda färdigheter i engelska är ett måste och ett vetenskapligt arbete på engelska bör kunna visas upp. Tidigare erfarenhet av projektarbete eller undervisning är ett plus.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-12-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.