arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Trafiksystem med fokus på kalibrering av nätverksmodeller

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  8 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand inom Trafiksystem med fokus på kalibrering av nätverksmodeller
med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping 

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Ditt avhandlingsarbete kommer att vara kopplat till forskningsprojektet “Capacity calibration in dynamic transportation network models”, som finansieras av Trafikverket. Du kommer tillsammans med forskare från både Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut att utveckla och implementerad en ny metod för kapacitetskalibrering av trafiknätverk. Du kommer att presentera din forskning vid nationella och internationella konferenser, och publicera dina resultat i internationella tidskrifter. Du kommer att demonstrera dina resultat med hjälp av det befintliga MATSim modellsystemet för Stockholms stad.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Din forskning kommer fokusera på tillämpning av matematisk modellering på konkreta transportmodelleringsproblem. En nödvändig bakgrund är kunskaper i matematisk modellering, statistik och optimering. Programmeringskunskaper, gärna i Java, krävs. En utbildningsbakgrund inom transportområdet är meriterande, men inte nödvändig. En lämplig bakgrund för anställningen är en MSc i Datorvetenskap, Fysik, Matematik eller Transportsystem, i kombination med en stark vilja att lära mer.

Mycket goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga är ett krav.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Snarast, enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 september 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen för teknik och naturvetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Gunnar Flötteröd, Adjungerad biträdande professor

+46 70 943 04 67

gunnar.flotterod@liu.se


Martina Klefbeck, HR partner

011-363166

martina.klefbeck@liu.se