arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom topologioptimering av ytor för motståndsminskning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  13 augusti

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Forskarutbildningsämne: Teknisk Mekanik

Vi kommer att kombinera flödesfysikalisk modellering och storskaliga numeriska simuleringar tillsammans med de senaste framstegen inom topologioptimering.

Syftet är att utveckla en teknikplattform som kan användas för att uppnå väsentliga förbättringar i flödesegenskaper som motstånd, värmeöverföring och omblandning. Detta  tillämpas på två viktiga områden: motståndsminskning genom ökad laminäritet på vingar och aerodynamiska kroppar, samt minskning av värmeöverföring och motstånd genom nya ytstrukturer i turbulenta flöden. Projektet bygger på många år av forskning inom områdena storskaliga numeriska simuleringar av transition till turbulens och fullt turbulenta flöden och— på senare år— en utveckling av kapacitet att också utföra topologioptimering i forskningsgruppen. Genom att kombinera dessa olika verktyg till en gemensam teknikplattform med en vision för förbättrade flödesegenskaper är helt nya designlösningar möjliga i ett flertal flödesproblem. De storskaliga numeriska simuleringarna såväl som metoderna för topologioptimering implementeras i samma programvara för strömningssimuleringar, Nek5000. Detta är ett av de mest avancerade verktyg som finns tillgängliga idag, ett verktyg som forskargruppen också är medutvecklare av. Det föreslagna arbetet innebär utveckling av avancerade metoder för topologioptimering som integreras i programvara som används i de största simuleringarna av turbulensfenomen. Detta innebär att vi i förlängningen kan behandla problem av betydelse i verkliga tillämpningar. Den här unika teknologiplattformen kommer att möjliggöra utformning av nya ytstrukturstrukturer i flöden med övergång mellan laminär och turbulent strömning som drastiskt ökar de laminära områdena på ytor och därmed väsentligt minskar dragmotståndet.

Arbetet kommer att göras i samarbete med institutionen för Datavetenskap vid Umeå Universitet.

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
- Livslångt nätverk i form av https://www.kth.se/alumni.
- En arbetsplats med https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Dan Henningson

08 790 90 04, henning@kth.se