arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom teknologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  12 april

Om jobbet

Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av livsmedelssystem, livscykelanalys och scenariostudier.

Scenarier och indikatorer för framtida betesbaserad djurhållning som främjar höga naturvärden
Innehållsbeskrivning:
Biologisk mångfald är grundläggande för fungerande ekosystem och för matproduktion men är på stark tillbakagång. I detta doktorandprojekt kommer du att undersöka produktionssystem och regionala framtidsscenarier för djurhållning som främjar höga naturvärden, framförallt kopplade till naturbetesmarker. Du kommer att undersöka den rumsliga fördelningen av dessa områden i kombination med jordbrukets produktionspotential och foderbehov, och kvantifiera hur olika scenarier påverkar miljö- och resursaspekter ur ett livscykelperspektiv. I doktorandprojektet kommer du även undersöka möjligheter och användningsområden med hållbarhetsindikatorer för produktionssystem med höga naturvärden. För att visualisera olika framtidsscenarier kommer både kvalitativa och kvantitativa metoder användas med fokus på modellering, livscykelanalys och användning av geodata. Projektet är tvärvetenskapligt i grunden och ingår i SustAinimal.

SustAinimal (www.sustainimal.se) är en centrumbildning mellan universitet, forskningsinstitut och intressenter från hela livsmedelssystemet i Sverige. SustAinimal ska med ett ämnesöverskridande angreppssätt, där miljö, sociala och ekonomiska aspekter vägs in, öka kunskapen om de livsmedelsproducerande djurens roll för framtidens mat och ska låta forskningen vara vägledande. För att klara den samhällsomställning som krävs för ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk och en framtida resilient och hållbar livsmedelsproduktion, behövs förändring, utveckling och innovationer. Målsättningen är att ge människor i samhället möjlighet att fatta informerade, medvetna och självständiga beslut för att producera och konsumera ansvarsfullt.

I SustAinimal kommer totalt fem forskarstuderande finansieras. Alla forskarstuderande inom SustAinimal förväntas delta aktivt i ’SustAinimal Academy’. SustAinimal Academy är en mötesplats för unga forskare inom SustAinimal, och det kommer där att genomföras sommarskola, kurser och andra aktiviteter.

Kvalifikationer:

Du bör ha en examen i agronomi, biologi, miljövetenskap eller motsvarande, alternativt civilingenjörsexamen med inriktning mot biologiska system. Kunskaper om djurhållning och systemanalys är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

För tjänsten krävs goda kunskaper i minst ett nordiskt språk samt engelska i tal och skrift.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-04-12.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt kollektivavtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat