arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom miljöepidemiologi och åldrande

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 juli

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande bedriver forskning och utbildning på forskarnivå inom området åldrande och hälsa.

Vi representerar flera discipliner och professioner - gerontologi, arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, folkhälsovetenskap, sociologi, psykologi och epidemiologi. Forskargruppen leds av professor Susanne Iwarsson, vid Health Sciences Centre i Lund, är anknuten till det tvärvetenskapliga Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) som engagerar seniora och juniora forskare vid fyra av universitetets fakulteter.

Vi söker en doktorand som kommer att vara placerad vid forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande och affilierad med Björks forskargrupp EPI@LUND, Institutionen för laboratoriemedicin, som fokuserar på epidemiologiska befolkningsbaserade studier. Projektet är knutet till LUPOP - http://www.lupop.lu.se

Vid Institutionen för hälsovetenskaper värnar vi om en god arbetsmiljö och en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner. Läs mer på universitetets webbplats https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Utbildningen på forskarnivå avses leda till doktorsexamen i medicinsk vetenskap, inriktning gerontologi. Doktorandprojektet baseras på registerdata och epidemiologisk metodik.

De planerade studierna kommer att genomföras inom forskningsprojekten Register RELOC-AGE, OLE och LivE-COVID-19 som finansieras av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) samt Forskningsrådet för hållbar utveckling (FORMAS). Studierna inom doktorandprojektet kommer att generera ny kunskap om samband mellan bostadsmiljö och närmiljö, flyttningar och hälsa och välbefinnande under åldrandeprocessen. Projektet inkluderar studier under Covid-19 pandemin. Studierna kommer att adressera inverkan av bakgrundsfaktorer samt faktorer som påverkar sådana samband över tid.

Handledarna representerar epidemiologi, gerontologi och folkhälsa. 

Med stöd av handledarna ska doktoranden medverka i planering av studier inom projektet, datainsamling och datahantering samt analysera och rapportera resultaten i vetenskapliga artiklar på engelska. Doktorandprojektet sammanfattas i en ramberättelse på engelska och presenteras i en doktorsavhandling. Doktoranden ska genomgå erforderliga kurser på forskarnivå, aktivt delta i seminarier och andra relevanta aktiviteter samt sätta sig in i för forskningsområdet relevant litteratur. Vidare ingår aktiv medverkan i kunskapsöverföring till olika målgrupper inom och utanför forskarsamhället. Resor såväl inom landet som internationellt ingår. Även forskningsvistelse vid annat universitet kan bli aktuell.

Doktoranden förväntas medverka i aktiviteter och uppdrag inom de två forskargrupper där de aktuella forskningsprojekten har sin hemvist, Institutionen för hälsovetenskaper och CASE. Medverkan som studeranderepresentant i beredande och beslutande organ, såväl inom forskningsmiljön och institutionen som inom fakulteten och universitetet i övrigt kommer att uppmuntras. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Kvalifikationer


Krav för anställningen är:

- Kunskaper och erfarenheter av epidemiologisk forskning, medicinska och hälsovetenskapliga frågeställningar, folkhälsofrågor.
- Tidigare erfarenheter av den svenska och nordiska infrastrukturen för befolkningsforskning, t.ex. av kohorter länkade med befolknings- och hälsodataregister.
- Mycket goda datorkunskaper, inklusive dokumenterad erfarenhet av arbete med datorprogram för statistiska bearbetningar (till exempel STATA, R, SPSS)
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal/skrift

Meriterande för anställningen är:


- Intresse för forskning inom gerontologi och åldrande.
- Erfarenhet, intresse eller fallenhet för omfattande kvantitativ databearbetning, inklusive geografisk och statistisk analys. 
- Goda kunskaper i talad/skriven svenska, annat skandinaviskt språk eller ambition och strategi för att lära sig svenska.
- Erfarenhet av arbete i projektet relevant forskningsmiljö.
- Erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete.
- Hög grad av självständighet och samarbetsförmåga. 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år enligt HF 5 kap 7§.  Omfattning 100 %, startdatum september 1 eller enligt överenskommelse.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forskarutbildningsnämnden får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Kraven på särskild behörighet ska avse kunskaper från grundläggande högskoleutbildning eller motsvarande men kan också avse särskild yrkeserfarenhet. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper inom ämnesområdet för utbildning på forskarnivå. Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har minst 60 högskolepoäng inom ämnesområdet medicinsk vetenskap eller annat närliggande ämnesområde av relevans för forskningsprojektet.

Studerande med utomnordisk grundexamen ska ha kunskaper motsvarande 3-årig gymnasiekompetens i engelska (godkänt prov) om hemspråket är annat än engelska. 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Så här söker du

Ansökan ska innehålla ett personligt brev, ett CV, kontaktuppgifter till två referenser, ett examensbevis (inkl betyg) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett arbetsprov.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-09-01  eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till