arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom medicinsk vetenskap med inriktning mot psykiatri

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 september

 • Sök jobbet senast

  17 november

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Lagerlöf laboratorium vid Umeå universitet söker en doktorand för ett forskningsprojekt riktat mot grundläggande neurobiologiska mekanismer som reglerar födobeteende.

Anställningen avser heltid under fyra år och syftar till en doktorsexamen. Start sker januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Vi är anknutna till ämnet psykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap och Medicinska fakulteten på Umeå universitet.

Projektbeskrivning


Vårt mål är att förstå matintag från molekyl till medvetande. Vi vill blottlägga hur hjärnan kodar för mentala tillstånd såsom hunger och mättnadskänsla. Som doktorand i gruppen kommer du tränas att leda ett projekt med frågeställningen hur hjärnan reglerar födobeteende. Du kommer att lära dig att analysera molekylära funktioner, kartlägga och manipulera neuronala nätverk samt tolka djurs beteende. De flesta experiment kommer att involvera djur, antingen mus eller råtta. Fokus ligger på att upptäcka nya neuro-molekylära mekanismer med vilka hjärnans nervceller kommunicerar med varandra för att styra vad, när och hur mycket vi äter. Om du är särskilt motiverad kan vi även bygga ett projekt kring ätstörningar, med fördel anorexia nervosa, och deras underliggande neuro-molekylära biologi. En doktorandtjänst i vårt laboratorium erbjuder unika möjligheter att förstå varför vi äter som vi gör och få en mångfacetterad expertis för en framtida karriär inom forskning och vetenskap.

Anställningsvillkor


Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning. Doktoranden skall också delta i doktorandkurser och eventuellt medverka i undervisning i kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till motsvarande fyra år på heltid eller upp till fem år, varav undervisning eller annat avdelningsarbete kan utgöra max 20%. Lönen sätts utifrån den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet.

Kvalifikationer


Vi söker efter personer som tycker grundläggande neurobiologiska mekanismer och födobeteende är spännande.

Grundläggande behörighet: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:


- Tillräckliga kunskaper från högskoleutbildning och eventuell yrkeserfarenhet för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen och genomföra det planerade forskningsprojektet. Därutöver krävs grundläggande allmän orientering inom den kliniska ämnesinriktningen. Om sökanden ej har tillräckliga sådana kunskaper från tidigare utbildning, bör de kompletteras med hjälp av till exempel föresläsningar, auskulation och litteraturstudier och individuellt examineras innan registrering som forskarstudernade. Instutionens forskarutbildningsgrupp prövar i varje enskilt fall den sökandes meriter och huruvida dessa motsvarar de förkunskaper som krävs.
- Nödvändiga kunskaper i engelska. Detta kontrolleras genom att man på institutionen eller för institutionens forskarutbildningsgrupp håller ett antagningsseminarium på engelska.
Stor vikt läggs vid god träning i experimentell analys inom biokemi, molekylärbiologi, neurovetenskap eller angränsande område. Erfarenhet av kirurgi på gnagare - särskilt stereotaktiska virusinjektioner i hjärnan - eller primär nervcellskultur är starkt meriterande. Erfarenhet och kunnande inom beteendeanalys, fluorescerande in situ-hybridisering, immunohistokemi och molekylärbiologi är andra eftersökta kvalifikationer. För att vara framgångsrik bör den sökande vara dedikerad till forskning och efter erforderlig träning tycka om att arbeta självständigt och i grupp. Stor vikt läggs också på personlig lämplighet.

Kraven måste vara uppfyllda inför antagningen till forskarutbildningen men behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstidpunkten.

Ytterligare information


För mer information kontakta biträdande universitetslektor Olof Lagerlöf på olof.lagerlof@umu.se.

Hemsida: lagerloflab.com.

Ansökan


Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla följande:

- Curriculum Vitae
- Ett personligt brev med beskrivning av dina forskningsintressen, varför du vill arbeta med oss, hur du kan bidra till det aktuella projektet och laboratoriet samt karriärplaner efter avlagd doktorandexamen
- Kopia av examensarbete
- Lista över eventuella publikationer
- Styrkta kopior av examensbevis och intyg
- Styrkta kopior över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande så bör betygssystemet förklaras i korthet.
- Två referensbrev
Ansökan skall göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 17 november 2021.

https://umu.varbi.com/se/what:job/jobID:408790/ 

Välkommen med din ansökan!

 

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning