arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom kvant/energi-material och neutronspridning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Forskarutbildningsämne: Tillämpad Fysik

Den moderna materialfysiken har upptäckt en rad fascinerande fysikaliska fenomen som tillskrivs kvanteffekter (topologiska isolatorer, supraledare, etc.

). Dessa kvantmaterial kan utgöra plattformar för framtida högteknologiska tillämpningar inom hållbar energi, spintronik, och kvantteknologi. Utveckling och förståelse av nya kvantmaterial är nödvändigt för att möjliggöra ett paradigmskifte i fältet.  

Huvudmål är att med avancerade neutronspridningstekniker och kompletterande metoder beskriva en ny familj av tvådimensionella bikakematerial. Materialen är av intresse för sina exotiska spin/kvantegenskaper vid låga temperaturer men även för batteritillämpningar. Primärt fokus för projektet är mot neutronspridningsstudier av magnetiska spinn/kvantegenskaper i dessa material. Beroende på kvalifikationer och intresse finns möjlighet till utvidgning inom jon-dynamik (batteritillämpningar) eller teoretisk modellering i nära samarbete med NORDITA.

Projektet kommer genomföras i nära samarbete med flera framstående internationella forskargrupper. Huvuddelen av det experimentella arbetet kommer att utföras vid internationella forskningsanläggningar. Tjänsten ingår i http://www.SwedNess.se, Sveriges nationella forskarskola i neutronspridning vars mål är att utbilda en ny generation av framstående experter inom neutronspridning. 

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: Prof. Jonas Weissenrieder och Assoc. Prof. Martin Månsson

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav
- Arbete inom ett internationellt samarbete mellan akademi och industri.
- Del av SwedNess, nationellt initiativ kring utvecklingen av ESS (http://www.europeanspallationsource.se).

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
- Bevisad erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete.

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor
- Erfarenhet av materialkarakteriseringstekniker (diffraktion, spektroskopi, TEM, magnetisering etc.)
- Erfarenhet från storskaliga anläggningar (inte obligatoriskt).
- Mycket goda kunskaper i engelska och viss förkunskap i programmering (Matlab, Python, etc.)
- Då projektet drivs inom ett brett internationellt samarbete är förmåga till adaptiv kommunikation och social kompetens av vikt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen


Information om antagning och anställning 

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
- Minst två rekommendationsbrev, alternativt kontaktinformation, från relevanta referenspersoner.

Övrigt


Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 februari eller enligt överenskommelse Visstidsanställning