arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom kunskapsplattformen Making Universities Matter

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  16 oktober

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne:Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

- Forskarutbildningen ger en bred och allsidig bas för fortsatt karriär som forskare inom historiska och andra humanvetenskapliga discipliner.

Som doktorand kommer du att bedriva forskning i ett projekt inriktat på hur kvalitetskulturer inom svensk humanistisk forskning vuxit fram och förändrats i ett jämförande, historiskt perspektiv. Också nutida tendenser undersöks, särskilt hur kvalitet samspelar med som samverkan, språk och internationalisering. Den specifika forskningsuppgiften utformas i dialog med handledare och en tvärdisciplinär forskargrupp inom kunskapsplattformen Making Universities Matter.
- Making Universities Matter är en omfattande kunskapsplattform finansierad av Vinnova. Där samverkar forskare och doktorander från KTH och Lunds universitet med andra aktörer.

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö och dess KTH Environmental Humanities Laboratory. Med ca 50 anställda utgör Avdelningen och EHL en tvärvetenskaplig forskningsarena inom s.k. integrativ humaniora.
- Vi arbetar med historisk forskning inom en rad områden, ofta med en koppling till utmaningar inom områden som miljö, klimat, energi, infrastrukturer, migration, kulturarv, politisk ekologi, idrott och friluftsliv samt med inriktning på betydelsen av vetenskap, kunskap och teknik i moderna samhällen.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Särskild behörighet, dvs. att den sökande:

- har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i historiska ämnen eller i andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen som bedöms vara relevanta. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper.
- har dokumenterad färdighet att författa en längre vetenskaplig uppsats inom ämnesområdet (minst en sådan uppsats ska ingå i ansökan).

Urval

Vi välkomnar sökande med bakgrund i historia eller annat relevant humanvetenskapligt område, så som statsvetenskap, sociologi, idéhistoria, sociolingvistik, etnologi och antropologi. För att kunna genomföra forskningen i projektet måste den sökande kunna läsa och kommunicera på svenska.

Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Därutöver är det meriterande:


- att ha uppvisad erfarenhet av att arbeta med flera metodologiska ansatser, såväl kvalitativa som kvantitativa, då projektet förväntas kombinera historiska, sociologiska och bibliometriska angreppssätt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfylldahttps://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175 (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 1 januari 2021, eller enligt överenskommelse Visstidsanställning