arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom integrerad data analys för avancerade maskinsystem

 • Ort

  Södertälje

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning


Forskarutbildningsämne: industriell produktion

Den pågående transformeringen av industrin mot smarta fabriker där produkter och produktionsresurser som maskiner, robotar och verktyg kommer att ha inbyggd förmåga att kommunicera, utföra självdiagnos och bli självlärande leder bland annat till självjusterande och anpassningsbara system.

Med andra ord, industrisystemen kommer att bli mer intelligenta och autonoma. En förutsättning för denna utveckling är att kunskapen om systemens operativa egenskaper och tillstånd bli känd och lättillgänglig. Forskargruppen inom driftsäkerhet erbjuder en doktorandtjänst med inriktning mot analys och diagnostik av avancerade maskiners egenskaper.

Doktoranden kommer att arbeta i en dynamisk forskargrupp som baserat på driftsäkerhet- och precisions principer forskar fram nya metoder och algoritmer för analys av avancerade produktionssystems så som industrirobotar och verktygsmaskiners tillstånd. Doktoranden kommer att tillsammans med övriga forskare bidra till framtagning av nya metoder för identifiering och prognostisering av fel och avvikelser i maskiner med speciellt fokus på utveckling av algoritmer för rotorsaks analys.

Arbetsuppgifterna inkluderar:


- Framtagning av en generisk fysikbaserad modell (digital tvilling) som representerar en maskins och dess subsystems egenskaper. Modellen används för rotorsaksanalys.
- Utveckling av metod för sammanläkning av data från multipla givare och mätsystem.
- Utformning av mätmetod för online identifiering av maskinens egenskaper och tillstånd.
-  Planering och utförande av experiment (verifiering och validering).

Vi erbjuder


- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
- En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.
- Livslångt nätverk i form av https://www.kth.se/alumni.
- En arbetsplats med https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.
- Delaktighet i att utveckla ett nytt livaktigt forsknings- och utbildningscampus vid KTH Södertälje, med en profilering kring hållbar produktionsutveckling.

Behörighet för antagning


För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Examen ska vara avlagd senast 6 månader efter annonsens slutdatum

Urval


För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor,
- kunna obehindrat kommunicera på engelska (tal och skrift),

- påvisa erfarenhet från arbete i relevant industrisektorer ses positivt.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Andreas Archenti, professor

08-790 83 53, archenti@kth.se


Maya Öberg, personalhandläggare (enbart HR-frågor)

08-790 76 53