arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom industridesign (ESR 13)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Anställningen vid Designhögskolan är en tidsbegränsad doktorandanställning som motsvarar fyra års forskningsutbildning på heltid.

Anställningen är en del av European Innovative Training Network DCODE och planeras att börja den 1 juni 2021, sista ansökningsdag är 14 februari 2021. Se fullständig annons på umu.se

 

Forskningsprojekt


Designing mechanisms for public deliberation on data use

Projektet undersöker hur nya funktioner och mekanismer kan designas för att underlätta för hur olika intressenter och intressen kan tas tillvara i en öppen diskussion kring hur data samlas in och används, och där gemensamma överväganden blir till en del av själva användningen av en tjänst eller plattform. Genom praktikbaserad designforskning (research through design), kommer vi att utveckla och designa nya mekanismer för samverkan och allmän diskussion om datainsamling och användning, samt att testa och utvärdera dem tillsammans med olika samhällsaktörer.

 

Behörighet


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i industridesign krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng inom designområdet varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

DCODE finansieras av Europeiska kommissionens Marie Skłodowska-Curie-program och för att vara berättigad till denna finansiering måste du uppfylla följande kriterier:

- Den sökande får inte redan ha en doktorsexamen innan antagning,
- Den sökande ska, i samband med rekrytering, ha mindre än fyra års forskningserfarenhet efter att du erhållit den examen som kvalificerar dig för den här anställningen. Det vill säga en EU-mastersexamen (MSc, MA eller MFA-examen) eller motsvarande (BA eller BSc) examen 1:a klass eller motsvarande 2:1);
- Den sökande får inte ha bott eller haft sin huvudsakliga sysselsättning (arbete, studier etc.) i värdlärosätets land längre tid än 12 månader under de tre senaste åren omedelbart föregående din rekrytering;
- Den sökande kan vara av vilken nationalitet som helst.

Vänligen kontrollera att ovanstående information framgår tydligt i ditt CV.

 

Kvalifikationer


Följande krav måste uppfyllas av sökanden:

- Kunskap och färdigheter inom design- och designforskning, speciellt praktisk erfarenhet av prototyping/programmering, och kunskap och erfarenhet inom interaktionsdesign, människa-datorinteraktion och/eller artificiell intelligens eller annat för projektet relevant motsvarande område;
- Förmåga att bedriva och leverera forskning, såväl självständigt som i samarbete med andra, i ett tvärvetenskapligt team;
- En passion för att förbättra människors liv genom bättre design, och ett dokumenterat intresse för teknikens roll i samhället;
- Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligt och muntligt;

Meriterande för anställningen är också:


- Dokumenterad erfarenhet av arbete som kräver god social kompetens, t.ex. att leda workshops, co-design och samarbeten mellan olika intressenter. 

 

Anställningsvillkor


Anställningen förväntas leda till en doktorsexamen och motsvarar fyra års forskarutbildning på heltid, förutsatt att förväntade studieresultat uppnås. Doktoranden kommer att vara inskriven i forskarutbildningen och anställd vid Designhögskolan vid Umeå universitet. För ytterligare information om forskarutbildningen vid Designhögskolan, se även: https://www.umu.se/en/research/doctoral-studies/

Lönen följer Umeå Universitets lokala kollektivavtal om lönesättning för doktorander. Ersättningen kommer även baseras efter Marie Skłodowska-Curie Early-Stage Researcher-bostads- och rörlighetsersättning. För mer information om Marie Skłodowska-Curie Early-Stage Researcher-bostads- och rörlighetsersättning, se även www.dcode-network.eu

Anställningen är planerad att börja den 1 juni 2021. Vid frågor om startdatum utifrån rådande situation gällande Covid-19, kontakta ställföreträdande prefekt för Designhögskolan Linda Bresäter.

 

Ansökan


Ansökan görs via e-rekryteringssystemet Varbi (follow this link) senast 14 februari 2021. I ansökan ska följande ingå:

- Ett personligt brev som beskriver din anledning till att söka anställningen inom DCODE, inklusive hur du ser på forskarutbildningen som ett steg i din utveckling och karriär.
- Ett CV innehållande information om din behörighet enligt ovan (examen och forskningserfarenhet);
- En beskrivning (”research statement”) av de frågor du är intresserad av att bedriva inom forskningstemat för doktorandanställningen, och hur du avser att ta dig an dem med dessa frågor (3 till 5 sidor);
- Diplom och registerutdrag (vidimerad dokumentation av tidigare utbildning);
- Kontaktuppgifter för 2 professionellt kvalificerade referenspersoner;
- Ett urval av tidigare texter, t.ex. examensarbete, akademiska publikationer, professionella eller populärvetenskapliga artiklar;
- Annan dokumentation till stöd för ansökan, t.ex. designportfölj, konstverk, patent, professionellt medieinnehåll (om sådant finns).

Onlineintervjuer kommer att äga rum veckorna 1-12 mars 2021 (första omgången) och 22-26 mars 2021 (andra omgången).

 

Information


För ytterligare information kontakta prof. Johan Redström (johan.redstrom@umu.se) eller projektkoordinator och bitr. handledare prof. Elisa Giaccardi (E.Giaccardi@tudelft.nl) eller stf. Prefekt Linda Bresäter (linda.bresater@umu.se).

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-06-01 Visstidsanställning