arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Hållbar logistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  14 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET


Vi söker nu en doktorand inom Hållbar logistik med placering vid avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att delta i forskning tillsammans med seniora forskare och andra doktorander. Arbetet kommer framför allt att äga rum inom ramen för ett projekt som fokuserar på implementation av elektriska långtradare och lastbilar. Projektet finansieras av Vinnova, och det involverar de största lastbilstillverkare i Sverige, en leverantör laddarinfrastruktur, två stora tankstationsoperatörer / laddaroperatörer, logistikföretag och åkerier samt universiteten i Lund, Uppsala, Linköping och Chalmers. Forskningen kommer främst att fokusera på effekterna vid en övergång till elektrifierat godstransportsystem. I arbetsuppgifterna ingår det att undersöka hur utformning och planering av ett logistiksystem påverkas vid elektrifiering av godstransporter. Förutom rena hållbarhetsaspekter så är också påverkan på kostnader och leveransservice på systemnivå centrala, liksom hur samverkan mellan olika aktörer kan se ut vid en övergång till elektriskt logistiksystem. Därför är det viktigt att du har grundläggande kunskaper inom logistik samt gärna kunskaper eller erfarenhet inom hållbarhetsområdet.

Som doktorand kommer du att antas till forskarutbildning, där projektet kommer vara din huvudsakliga sysselsättning. I anställningen ingår även upp till 20 % undervisning inom avdelningens kurser som i huvudsak ges för civilingenjörsstudenter.

Din arbetsplats

Avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling tillhör en av de ledande forsknings- och utbildningsorganisationerna inom sitt område och bedriver forskning inom tre tematiska områden; Konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv, Logistik och kvalitetsutveckling i vården och Klimatsmarta transporter. Forskningen bedrivs i nära samarbete med näringsliv och samhälle och i samarbete med våra nationella och internationella nätverk av forskare. Forskningen syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Både utbildning och forskning är i stor utsträckning mångvetenskaplig och bedrivs i nära samverkan med andra vetenskapliga institutioner, näringslivet och offentlig förvaltning.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå på ett civilingenjörsprogram eller motsvarande eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med inriktning mot logistik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i logistik eller motsvarande ämne. Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Förmåga att analysera logistiksystem ur ett ekonomiskt perspektiv är meriterande, liksom kunskaper om miljömässigt hållbar logistik. Förmåga att skriva och uttrycka sig på engelska är ett krav. Arbetet kommer att ske tillsammans med handledarna, samt tillsammans med andra doktorander och forskare samt företag i forskningsprogrammet E-charge, varför förmåga att arbeta tillsammans med andra personer är viktigt.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Snarast, enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 januari 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Lika villkor 
Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt fastslagen lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat