arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Hållbar logistik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

Vi söker nu en doktorand inom Hållbar logistik med placering vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Dina arbetsuppgifter

Arbetet kommer framför allt att äga rum inom ramen för ett forskningsprojekt som fokuserar på att undersöka logistikens strategiska roll i cirkulära materialflöden inom textilindustrin. Projektet kommer utforska hur olika typer av värden skapas i det lokala och globala textila ekosystemet, samt hur inblandade logistiska resurser och förmågor ska kunna orkestreras på bästa sätt. Det är viktigt att du har grundläggande kunskaper inom logistik och supply chain management, samt gärna också kunskaper eller erfarenheter av cirkulära affärsmodeller och hållbarhet. Projektet baseras på ett nära samarbete mellan forskare och det globala modeföretaget H&M. H&M representerar här ett intressant, informationsrikt fallföretag som kan spela en viktig roll för att orkestrera de logistiska resurser och förmågor som finns i det cirkulära ekosystemet. Mer information om projektet finns på https://liu.se/forskning/cirkular-logistik-i-textilbranschen

Som doktorand kommer du att antas till forskarutbildning, där projektet kommer vara din huvudsakliga sysselsättning. I tjänsten ingår även upp till 20 % undervisning inom avdelningens kurser som i huvudsak ges för civilingenjörsstudenter.

Din arbetsplats

Avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling tillhör en av de ledande forsknings- och utbildningsorganisationerna inom sitt område och bedriver forskning inom tre tematiska områden; Konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv, Logistik och kvalitetsutveckling i vården och Klimatsmarta transporter. Forskningen bedrivs i nära samarbete med näringsliv och samhälle och i samarbete med våra nationella och internationella nätverk av forskare. Forskningen syftar till ett hållbart samhälle i linje med EUs klimatmål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Både utbildning och forskning är i stor utsträckning mångvetenskaplig och bedrivs i nära samverkan med andra vetenskapliga institutioner, näringslivet och offentlig förvaltning.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå på ett civilingenjörsprogram eller motsvarande eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med inriktning mot logistik eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i logistik eller motsvarande ämne. Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Förmåga att analysera logistiksystem ur ett ekonomiskt perspektiv är meriterande, liksom kunskaper om miljömässigt hållbar logistik. Förmåga att skriva och uttrycka sig på engelska är ett krav. Arbetet kommer att ske tillsammans med handledarna, samt tillsammans med andra doktorander och H&M, varför förmåga att arbeta tillsammans med andra personer är viktigt.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Snarast, enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 maj 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Lika villkor 
Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt fastställd lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat