arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom fordonssystem

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

Vi söker nu en doktorand inom fordonssystem.

Dina arbetsuppgifter

Avdelningen för fordonssystem har en lång erfarenhet inom fordonsteknik, modellering och simulering, och söker nu en engagerad doktorand inom detta område. Tjänsten är delad mellan Linköpings Universitet, LiU, och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, då forskningen sker i tät samverkan. VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 

Fokus för tjänsten är forskning inom räckviddsestimering och laddningsplanering av autonoma fordon. Inom ett befintligt forskningsprojekt i Linköping körs tre autonoma bussar som utgör en forskningsplattform för att studera hur dessa fordon kan bidra till en attraktiv och hållbar kollektivtrafik. Erfarenheter från driften visar att väder har stor påverkan på fordonens räckvidd och därmed tillgänglighet för fordonen i drift, vilket är en central parameter vid introducerandet av dessa fordon. I detta doktorandprojekt ska en modell för att prediktera fordonens räckvidd vid olika väder skapas, baserat på insamlad data från fordonen. Modellen utnyttjas sedan för att utveckla strategier för fordonsladdningen som schemaläggs baserat på räckvidd, batteriåldrande, fordonstillgänglighet och elnätspåverkan.

Som doktorand vid LiU och VTI kommer du att vara inskriven som forskarstuderande på avdelningen Fordonssystem vid Institutionen för systemteknik. Din forskarutbildning innehåller flera moment som att fullfölja doktorandkurser och att under handledning från LiU och VTI bedriva forskning av hög kvalitet. I arbetet ingår att planera forskningsprojekt, samla och analysera data och utveckla nya modeller och metoder. I arbetet ingår också att författa artiklar samt presentera forskning och forskningsresultat.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Anställningen är placerad i Linköping. Du kommer att arbeta på avdelningen för fordonssystem som bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom framdrivning, säkerhet, autonomi, elektrifiering, diagnos och prognostik. Läs gärna mer på https://liu.se/organisation/liu/isy/fs

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom fordonsteknik/maskinteknik/teknisk fysik/datateknik eller liknande, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du är intresserad av fordon- och farkostteknologi, reglerteknik, optimering, dataanalys, modellutveckling och simulering, är analytiskt lagd och öppen för nya utmaningar.

Du kommer ha många kontakter med interna och externa samarbetspartners, forskare och samarbete med andra doktorander. Därför lägger vi stor vikt vid din förmåga att samarbeta, kommunicera, ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du uttrycker dig väl på engelska i tal och skrift.

Vi tar fram en studieplan när anställningen påbörjas så en avsiktsförklaring behöver inte skickas med i ansökan. 

Om anställningen

Omfattningen är 50% och kombineras med anställningen på VTI som också är på 50%. I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 oktober. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Observera att för att vara med i urvalsprocessen måste du skicka din ansökan både till LiU och till VTI. Motsvarande anställning på VTI annonseras här https://www.vti.se/om-vti/arbeta-pa-vti

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt institutionens avtalade lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat