arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Design

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker nu en doktorand inom Design

Dina arbetsuppgifter

Du arbetar i fältet samarbete människa-automation/artificiell intelligens, för process-styrning. Ditt fokus är forskning om metodik och verktyg för att bättre förstå och modellera kritiska situationer i kontrollrum för övervakning och styrning av processer. Du bedriver också forskning om hur modellerna kan användas i arbete med att ta fram koncept och prototyper för att kunna hantera situationerna bättre. Du arbetar projektbaserat, men med en övergripande plan mot en doktorsexamen. Det innebär att arbetet inte är helt fritt, utan avgränsas av projektmål. Projekten genomförs i projekt som främst ligger inom flygtrafikledning och / eller ledning av trafik inom sjöfart. Du arbetar med datainsamling, analys, och design. Arbetet består också av tjänsteresor till konferenser och dissemineringsevent, datainsamlingar och fältstudier, och experiment i simulatoranläggningar.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Du kommer arbeta på Avdelningen för Medie- och Informationsteknik MIT, i vårt forskarteam som bedriver forskning inom samarbete människa-automation. Verksamheten bedrivs primärt på campus Norrköping men även på Campus Valla. Vi bedriver ett flertal projekt inom området, exempelvis Navigationsstöd från Land, Flexibel Automation, Remote Operations Centre, Automationsprogrammet II, Human AI teaming Knowledge and Understanding for aviation safety (se https://ivis.itn.liu.se/research/areas/hat.html). Vår forskning behandlar tillämpningsdomäner, och bedrivs i samarbete med domänexperter från respektive tillämpningsområde. I forskargruppen har vi informella möten, i regel varje vecka för att kunna samarbeta. Forskningen gäller i första hand studier tillämpade på flygtrafikledning och ledning av sjöfart, i vårt samarbete med luftfartsverket (LFV) och Sjöfartsverket. Det innebär att du kommer att arbeta i samarbete med personal i dessa organisationer, och i till viss del förlagt platser där verksamhet och testverksamhet bedrivs (exempelvis vid datainsamling på flygledningscentral). Simulatormiljöer finns även vid LIU.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå i kognitionsvetenskap / human factors eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i kognitionsvetenskap och/eller human factors eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kunskaper om trafikledning i domänerna sjöfart och luftfart är meriterande, och kunskap om hur forskning bedrivas inom domänerna är särskilt meriterande. Exempelvis kunskaper om ögonrörelsemätning i kontrollrumsmiljöer, work domain analysis / cognitive task analysis, kunskaper om hur simulatorer kan användas för studier i domänerna. Kunskaper i kvantitativ och kvalitativ metod samt design för kontrollrumsmijöer är meriterande.

Kunskap i svenska är ett krav för denna anställning, då kvalitativ data på svenska kommer att samlas in.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 december 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat