arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Datamodellering för träbaserade material

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som 

Doktorand i tillämpad fysik (med inriktning på beräkningsstudier av organiskt ledande material och funktionella biopolymerer från skogen) vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. Doktorandtjänsten är associerad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC) som är ett gemensamt forskningscenter med forskningsgrupper från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings Universitet, med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Arbetsuppgifter

Under de senaste årtiondena har ständigt ökande ansträngningarna gjorts för att funktionalisera biopolymerer från skogen, såsom cellulosa. Biopolymererna kan sammanfogas med organiskt ledande polymerer för att utveckla nya material och enheter för olika högteknologiska produkter och applikationer, inklusive superstarka material, tryckt och flexibel papperselektronik, superkondensatorer, transparent cellulosa samt laser och andra fotoniska enheter.

I detta projekt ska doktoranden utföra beräkningssimulering och modellering av nya kompositmaterial och enheter, baserade på cellulosa/polymerer. Modelleringen kommer att sträcka sig från ab initio och molekylärdynamiska simuleringar på atomnivå till simuleringar av elektromagnetisk vågutbredning på enhetsnivå för att svara på de grundläggande frågorna om material- och enhetsmorfologi, struktur, elektronik, fotonik och transportegenskaper m.m.. Simulering och modellering kommer att genomföras i nära samarbete med forskningsgrupperna på LOE samt med grupper från Chalmers tekniska högskola och KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) där de framtagna teoretiska resultaten kommer att bidra till förståelse och styrning av material- och enhetsdesign för bättre och förbättrad prestanda. Vice versa, kommer de experimentella resultaten att ge en väsentlig grund för teorin.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. En lämplig bakgrund för tjänster är en civil- eller master-examen i fysik, kemi eller materialvetenskap med stark bakgrund i beräkningsstudier inom kvantfysik, kemi, fasta-tillståndets fysik, kvantmekanik, statistisk fysik eller likvärdigt. Dator och programmeringsegenskaper är meriterande. En lämplig kandidat ska vara självgående med hög motivation och ha ett starkt intresse i forskning och grundforskning samt ha god samarbetsförmåga.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9815&rmlang=SE
 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Igor Zozoulenko, Professor

+46 11 363319

igor.zozoulenko@liu.se


Annelie Westerberg, HR-partner

annelie.westerberg@liu.se