arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vetenskaplig visualisering

 • Yrkesroll

  Systemutvecklare/Programmerare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i vetenskaplig visualisering
med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Gruppen för vetenskaplig visualisering vid Linköpings universitet fokuserar på forskning inom allt mellan grundläggande frågeställningar inom vetenskaplig visualisering och ett brett område av applikationsdrivna frågeställningar. Ett primärt intresse är utvecklingen av pålitliga metoder med en solid grund i matematik för visualisering inom specifika applikationer.
Läs mer på: http://scivis.itn.liu.se

Du kommer att bedriva forskning med fokus på automatisk följning och visualisering av nätverk, t.ex järnvägsnät, eller telekommunikationsnätverk. Automatisk följning och markering av visuellt identifierade objekt och mönster spelar en viktig roll vid övervakning av autonoma system. Visuella objekt och mönster av intresse kan vara av olika slag och är ofta baserade på flera datakällor och kan innehålla komplexa former och strukturer.

Frågeställningen inom forskningen berör:


-          Topologisk nätverksanalys.

-          Att utveckla uttrycksfulla deskriptorer och mått på likhet som är tillräckliga för att tillåta variationer i storlek, deformation och orientering.

-          Att utveckla ett visualiseringssystem baserat på de extraherade spåren av mönster som tydliggör förändringar i trajektorier och mönster.

Doktorandtjänsten kommer att utföras i en interdisciplinär miljö, inom projektet ’Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP)´.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Du ska ska ha en civilingenjörsexamen eller liknande inom datorvetenskap eller nära relaterat ämne. Vidare ska du inneha väldigt goda programmeringskunskaper inom C++ och god erfarenhet inom grafikprogrammering. Flytande talad och skriven engelska är också ett krav. Kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande ämnen är till er fördel: topologisk dataanalys, datorgrafik och människa-datorinteraktion.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 septmber 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen för teknik och naturvetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.