arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i vårdvetenskap

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 februari

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: Utvärdering av modeller för överföring till vuxensjukvård för ungdomar med typ 1 diabetes- STEPSTONES-DIAB projektet

Arbetsuppgifter

Projekt: STEPSTONES-DIAB syftar till att utvärdera effekter av olika modeller för överföring från barn- till vuxensjukvård för unga med typ 1 diabetes.

Bakgrund: Överföringen till vuxensjukvård av ungdomar med typ 1 diabetes sker under en sårbar period i livet då många ungdomar har otillfredsställande glykemisk kontroll. Att inför överföringen till vuxensjukvården stödja ungdomarna till ökad delaktighet och självbestämmande för att de succesivt ska kunna ta över ansvaret för sin hälsa är därför centralt. Detta är också väsentliga utgångspunkter för person-centrerad vård.

Genomförande: Projektet genomförs som 1) en randomiserad kontrollerad studie vid två barndiabetesmottagningar där patienter lottas till ett strukturerat överföringsprogram under en 2-års period eller till att få vård enligt rådande rutiner och 2) en observationsstudie där samma variabler utvärderas hos ungdomar som följs vid specialiserad ungdomsmottagning för patienter med typ 1 diabetes. Denna form av ungdomsmottagning för ungdomar med diabetes är unik i Sverige och har inte tidigare utvärderats. Projektet utvärderar effekt på den unges egenvårdsförmåga, delaktighet och ansvar samt effekt på hälsostatus och glykemisk kontroll samt deltagarnas erfarenheter av vård under överföringen.

Inom ramen för detta projekt ges doktoranden förutsättningar för en bred forskarutbildning som omfattar instrumentutveckling och psykometrisk utvärdering samt studier med kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser. Stepstones-DIAB projektet genomförs inom forskargruppen ”Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård” vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa (se länk nedan). Forskargruppen omfattar förutom handledarna, internationella såväl som nationella forskare och tre doktorander. 
https://caresci.gu.se/forskning/profilomrade/vard-vid-overgangar-inom-halso--och-sjukvard

Möjlighet finns att antas till dubbel doktorsexamen i samarbete med KU Leuven (University of Leuven) i Belgien. I sådant fall kommer 12 månader (totalt under doktorandstudierna) att förläggas till Leuven.  

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Carina Sparud Lundin, docent, 031 786 6389, carina.s-lundin@fhs.gu.se  

Ansökan

För fullständig annons samt länk till ansökan se Göteborgs universitets hemsida för lediga anställningar https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Ansökan ska vara inkommen senast: 2019-05-02  

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.