arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i VA-teknik med fokus på cirkulära näringsflöden från av-lopp.

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Creaternity är en tvärvetenskaplig forskningssatsning för att uppnå omställning mot ett hållbart samhälle. Creaternitys forskarskola spänner över många olika ämnesområden på Luleå tekniska universitet för att skapa helhetssyn för att kunna tackla hållbarhetsutmaningarna. Forskarskolan omfattar kurser och andra aktiviteter som ska ge doktoranderna kunskap och verktyg för att kunna avgöra hur jordens resurser används och återanvänds på bästa sätt.

Forskningsämnet VA-teknik vid institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, söker en driven och engagerad doktorand som vill fördjupa sig i frågor som syftar till att skapa cirkulära flöden ifrån avlopp till matproduktion och på ett resurseffektivt sätt koppla samman industriella restenergiflöden i en industriell och urban symbios.

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet du kommer att arbeta inom syftar till att åstadkomma en innovativ symbios mellan industri och urbant bebyggda områden och knyta samman energi- och näringsflöden för lokal matproduktion. Projektet ligger i linje med EU:s aktionsplan för cirkulär ekonomi som syftar till att åstadkomma de förändringar som krävs för att skapa en hållbar framtid. Du kommer att få arbeta tvärvetenskapligt med innovativ hållbarhet i fältet där VA-teknik, energiteknik och reglerteknik möts. Behandling av svartvattenfraktioner rörande mikroföroreningar och hur slammet kan torkas med restvärme från t ex datacenter är i fokus. Forskningsarbetet kommer att innehålla modellering, simulering, optimering och olika laborativa försök.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Arbetet är tvärvetenskapligt och under resans gång har du tre handledare från VA-teknik respektive Reglerteknik som stödjer dig i ditt arbete. Som doktorand inom Creaternity kommer du även att tillhöra Creaternitys forskarskola på Luleå tekniska universitet. Forskarskolan samlar många doktorander som arbetar med frågor som rör digitalisering för att uppnå ett cirkulärt användande av material och på så sätt ett koldioxidneutralt och resurseffektivt samhälle.

Kompetens och erfarenhet

För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörs-eller masterexamen med inriktning mot Miljö och vatten, Naturresursteknik, Väg och vatten eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Dokumenterad kunskap om avloppsvattenbehandling och återvinning av näringsämnen är ett krav. Det är meriterande om du har ett intresse i värmeöverföring, reglerteknik, modellering och optimering samt har erfarenhet av laborativt arbete.

Goda kunskaper i engelska är ett krav då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Vi förväntar oss att du har eller tar körkort för bil. Vid förfrågan ska du kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se  Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring så som administration och/eller undervisning upp till 20 % av heltid kan tillkomma.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Annelie Hedström, 0920 49 2309 Annelie.Hedstrom@ltu.se Dr. Inga Herrmann, 0920 49 2528 Inga.Herrmann@ltu.se

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb
Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 711-2021
Sista ansökningsdag: 30 april 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorantrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat