arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i utbildningsvetenskap inr högskolans professionsutbildningar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

På Högskolan i Borås finns Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT inom vilken det bedrivs utbildning och forskning inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Pedagogiskt arbete samt Handel och IT.

Akademin utlyser nu två doktorandanställningar i utbildningsvetenskap med inriktning mot högskolans professionsutbildningar (ingenjörsutbildning, lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning etc.). Doktoranderna kommer att vara antagna till forskarutbildning vid Lunds universitet och anställda vid Högskolan i Borås. De kommer att vara knutna till en nystartad nationell forskarskola: Forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society).

Arbetsbeskrivning


Forskarskolan SPETS syftar till att utveckla vetenskaplig kunskap om svenska högskolans professionsutbildningar, där såväl utbildningar med yrkesexamen (t.ex. ingenjörsutbildning och lärarutbildning) som konstnärlig examen är viktiga. Forskarutbildning och högskolans pedagogiska professioner och utbildningar är också områden av intresse att beforska och utveckla. Beroende på aktuella kunskapsbehov inom dessa professionsinriktade utbildningar kan doktorandernas forskningsprojekt handla om lärande, undervisning, sociala förhållanden, organisatoriska processer, professionsutveckling, politiska villkor och policyimplementering m.m.

SPETS drivs i samverkan mellan Lunds universitet, institutionen för utbildningsvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande samt Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete (IPA). Därmed får doktoranderna tillgång till ett flertal nationellt och internationellt aktiva forskningsmiljöer. Doktorandens fysiska placering är vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogiskt arbete (IPA), där forskargruppen Högre Utbildning, Praxis och Politik (HUPP) blir den naturliga hemvisten under studietiden.

Forskarskolan, som bedrivs enligt Lunds allmänna studieplan för forskarutbildning i utbildningsvetenskap (se länk), baseras på gemensamma kurser och seminarier med fysiska träffar som roterar mellan medverkande lärosäten.

Doktorandanställningen ägnas till minst 80 % åt forskarstudier och avhandlingsarbete. Återstående tid är institutionstjänstgöring vid Akademin för bibliotek, information pedagogik och IT innefattande undervisning på grundnivå och avancerad nivå i relevanta kurser, handledning av examensarbeten och medverkan i externa projekt och/eller administration.

Kvalifikationer


För detaljerad information om de kvalifikationer som krävs för anställningen, vänligen se annonsen på högskolans hemsida: https://www.hb.se/Om-hogskolan/Jobba-hos-oss/Lediga-anstallningar/?rmpage=job&rmjob=2865&rmlang=SE

Kontakt 

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Lill Langelotz (forskarskolans lokala samordnare) via telefon 033-435 4470 eller e-post lill.langelotz@hb.se och Professor Petra Angervall (pro-prefekt för forskning) samt forskargruppsledare (HUPP) via telefon 076-261 60 59 eller e-post petra.angervall@hb.se. Fackliga företrädare är Magnus Sirhed, OFR-ST och Matilda Johansson, de nås via högskolans växel tfn 033-435 40 00.

Anställningsform: Anställning som doktorand enligt HF kap. 5. Studietiden motsvarar högst fyra års heltidsstudier. Den första anställningsperioden omfattar ett år och förnyas i normalfallet med ett år i taget. Om det ingår institutionstjänstgöring förlängs forskarutbildningstiden till högst 5 år.
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: den 1 december 2021
Placeringsort: Borås

Ansökan

Du ansöker om anställningen via vår hemsida genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen.

Skriv tydligt i din ansökan vad du söker för anställning och ange diarienummer. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • CV
 • Publikationer (omfattar master-/magisteruppsats med mera)
 • Förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • Intyg (examensbevis)
 • Personligt brev
 • Forskningsplan (avhandlings-/projektplan) om max 3 sidor som inkluderar förslag till problemområde, litteraturöversikt, metod samt motivering till relevans för forskarskolans profil.
Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt.

Välkommen med din ansökan senast 2021-08-25.

Högskolan i Borås eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat