arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Tillämpad Fysik, mot Organisk Fotonik och Nanooptik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  5 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

På Laboratoriet för organisk elektronik (LOE, www.liu.se/LOE) studerar vi ledande organiska material och hybrida system, med tillämpningsområden såsom tryckt elektronik, bioelektronik och fotonik. Den utlysta tjänsten kommer att vara en del av gruppen Organisk Fotonik och Nanooptik vid LOE (www.mpjonsson.com), under handledning av Prof. Magnus Jonsson. Fokus för doktorandstudierna kommer att vara nanooptik baserad på ledande polymerer (se https://www.nature.com/articles/s41565-019-0583-y och https://arxiv.org/abs/2108.04045).

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som Doktorand i Tillämpad fysik med placering i gruppen Organisk Fotonik och Nanooptik vid Laboratoriet för organisk elektronik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping.

Arbetsuppgifter

Den planerade forskningen innefattar optik och nanooptik baserad ledande polymerer och andra organiska material. Tjänsten innebär experimentellt arbete, såsom polymerisering av ledande polymer-filmer, nanofabrikation och framställning av devices i renrumsmiljöer, samt karakterisering och studier av de olika system som tas fram. Forskningen kan även komma att kompletteras av teori och modellering.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning även arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Vi välkomnar ansökningar från sökande som har (eller kommer att ha vid starttillfället) masterexamen, magisterexamen, civilingenjörsexamen eller motsvarande, i fysik, materialvetenskap eller annat relevant ämne.

Vi ser gärna att sökande har stort intresse för, och gärna erfarenhet av, de relevanta ämnena och då primärt nanooptik (plasmonik, metaytor etc.), ledande polymerer och organisk elektronik. Erfarenhet av mikro- och nanofabrikation, mätmetoder, optisk modellering, osv. är också meriterande. Vi värdesätter även kvalifikationer såsom kommunikations- och samarbetsförmåga, analytisk förmåga, motivation och ansvarstagande.

För att anställas som doktorand måste man vara behörig att antas eller redan ha antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Våren 2022 eller enligt överenskommelse

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 januari 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Ansökan ska innehålla: motiveringsbrev (max 2 sidor, beskriv (på engelska) vad som gör dig intresserad av tjänsten och hur du kan bidra till gruppen och vår forskning), CV (inklusive kontaktuppgifter till tre referenspersoner), kursuppgifter med betyg från grundutbildning.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander på institutionen är män och vid i huvudsak lika meriter i övrigt ges därför kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat