arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi utlyser en anställning som doktorand i teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi vid gruppen för beräkningsbiologi och biologisk fysik (http://www.

atp.lu.se/cbbp). Forskningen innefattar utveckling av maskininlärningsalgoritmen med fokus på automatisering av designval i artificiella neuronnät för analys av medicinska och biologiska data.

Arbetsuppgifter


De senaste årens utveckling inom maskininlärning har medfört förnyat intresse för artificiella neuronnät. Snabb hårdvara och nya effektiva nätverksstrukturer har gjort det möjligt att skapa mycket komplexa och högpresterande nätverk, en disciplin som har kommit att kallas "deep learning". Tillkomsten av nya nätverksmöjligheter har introducerat extra inställningar som ofta optimeras med manuell bedömning eller enkla empiriska strategier i olika tillämpningar.

Doktoranden kommer att ingå i gruppen för beräkningsbiologi och biologisk fysik vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik. Doktoranden kommer att utveckla algoritmer för automatiserade val i designen av artificiella neuronnät, och tillämpa algoritmerna i analys av medicinsk och biologisk data i redan etablerade tvärvetenskapliga samarbeten med medicinska och andra naturvetenskapliga forskargrupper.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 %.

Behörighet


Sökanden skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i teoretisk fysik-beräkningsbiologi enligt gällande studieplan https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/2020-12/allman-studieplan-teoretisk-fysik-inriktning-berakningsbiologi-2020-12-16.pdf. I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt examen på grundnivå i biomedicinska ämnen, kemi, fysik, matematik eller datalogi, och därutöver minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i beräkningsbiologi, datalogi eller närbesläktade områden, dvs totalt minst fyra års högskolestudier (240 högskolepoäng).

Bedömningsgrund


Bestämmelser om doktorandanställningar finns i HF 5 kap 1-7§§ samt SFS 1998:80. Innehavare av doktorandtjänst måste först antas för forskarutbildning. För att antas måste en student bedömas ha nödvändig kompetens att uppnå doktorsgraden under anställningsperioden. Kandidaterna kommer att rangordnas baserat på betyg, kvalitet på eventuella examensarbeten, rekommendationsbrev, annan tillhandahållen relevant information, och i slutändan (telefon)intervjuer.

Stort intresse av maskininlärning, speciellt artificiella neuronnät, och goda kunskaper inom algoritmutveckling och programmering krävs. Tidigare erfarenhet av artificiella neuronnät och dess tillämpningar är en fördel. Förmåga att prata och skriva engelska flytande är ett krav.

Ansökningsförfarande


Ansökningar skall innehålla ett curriculum vitae, en beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, kopior av examina, diplom och betyg, och kopior av eventuella forskningsrelaterade skrifter. CV'et bör innehålla åtminstone födelsedatum och -plats, nationalitet, adresser, utbildning och språkfärdigheter, men kan också innefatta t ex ytterligare färdigheter, personliga intressen, utmärkelser, stipendier, undervisningserfarenhet, deltagande i konferenser och sommarskolor, och publikationslistor. De sökande måste kunna uppvisa originaldokument på anmodan.

Ansökan skall också inkludera namn, ställning, telefonnummer och e-postadress för åtminstone två referenspersoner som den sökande önskar åberopa. Observera att referensbrev inte ska sändas i anslutning till ansökan; vi kommer vid behov att kontakta referenspersonerna.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021 efter överenskommelse Visstidsanställning