arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tema Teknik och social förändring

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  17 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i tema Teknik och social förändring
med placering vid Institutionen för Tema

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Forskningen bedrivs inom ramen för Biogas Research Centre (BRC), ett tioårigt forskningsprogram som syftar till att utveckla en stark, nationell kompetensbas för forskning om och utveckling av biogaslösningar. Doktoranden kommer att studera utvecklingen av politiska åtgärder och lokala och regionala biogasstrategier i Sverige och internationellt samt utveckla och utvärdera framtidsscenarier för alternativa strategier och policyutvecklingar. Forskningen kommer att genomföras i nära samspel med representanter för myndigheter, företag och branschorganisationer.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Teknik och social förändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat.

Relevant utbildningsbakgrund för den utlysta anställningen är exempelvis examen i kulturgeografi, miljövetenskap, sociologi, statsvetenskap eller annan samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller tvärvetenskaplig utbildning. För anställningen är det viktigt att kunna planera för, organisera och genomföra forskningsuppgifter; ta ansvar för sitt eget arbete och arbeta självständigt; samt samarbeta med andra forskare.

Arbetet innebär kommunikation med människor på svenska och dokumenterad skicklighet i svenska, såväl muntligt som skriftligt är därför ett krav. Dokumenterad kunskap i miljö-, energi- eller klimatfrågor samt i kvalitativa vetenskapliga metoder är särskilt meriterande. Till arbetet hör att skriva vetenskapliga texter på engelska tillsammans med medarbetare i forskningsprojektet och dokumenterade goda kunskaper i engelska, såväl muntligt som skriftlig är meriterande. Det är även meriterande med dokumenterad skicklighet i att kunna genomföra tvärvetenskapligt akademiskt arbete.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Efter överenskommelse

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 17 januari 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Harald Rohracher, Professor, enhetschef

+46 13 28 29 75

harald.rohracher@liu.se


Jelmer Brüggemann, Avdelningschef

+46 13 28 29 58

jelmer.bruggemann@liu.se


Carin Ennergård, Koordinator/HR-partner

+46 13 28 21 14

carin.ennergard@liu.se