arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som
Doktorand i tema Teknik och social förändring
med placering vid Institutionen för Tema

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning vid sidan av doktorsavhandlingen och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Anställningen bygger på forskningsprogrammet "Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna". Projektet fokuserar på hur framväxten av nya tekniker för produktion och lagring av energi, i kombination med en ökad digitalisering, leder till nya sociala grupperingar och samarbeten. Det kan exempelvis röra sig om energikooperativ eller lokala energisamhällen. Doktoranden kommer att utforska dessa nya former av samarbeten inom energisystem och analysera dess potential för en hållbar energiomställning. Forskningen baseras på kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning och omfattar datainsamling (t ex intervjuer och dokumentstudier), analys av data och författande av forskningsartiklar som leder till en doktorsavhandling.

Behörighet

För att anställas som doktorand krävs att innehavaren är antagen till forskarutbildning. Antagning som doktorand sker i samband med tillsättning av anställningen. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §1-7

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Teknik och social förändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat.

Relevant utbildning för den utlysta anställningen är exempelvis sociologi, kulturgeografi, miljövetenskap, samhällsplanering, statsvetenskap eller annan samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller tvärvetenskaplig utbildning.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta med kvalitativa metoder är särskilt meriterande. Arbetet innebär datainsamling och samverkan i en svensk kontext. Till arbetet hör också att skriva vetenskapliga artiklar på engelska, ensam och tillsammans med medarbetare i forskargruppen. Dokumenterad skicklighet i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, är därför meriterande. Det är även meriterande med dokumenterad skicklighet i tvärvetenskapliga ansatser och samarbete över ämnesgränser.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökand

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14861&rmlang=SE

Lika villkor


 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat