arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområde tema Teknik och social förändring

Arbetsuppgifter

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Anställningen utlyses som en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Kärnkraftsnatur”. Projektet ska undersöka hur tre olika faser av kärnkraftsproduktion (aktiva kärnkraftverk, avveckling samt avfallshantering) skapar och påverkar omgivande livsmiljöer. Syftet är att utveckla och lyfta fram kärnkraftsnatur som en analytisk kategori och som en gemensam samhällelig angelägenhet för rättvisa och beboeliga platser i vår samtid och i framtiden. Doktoranden kommer att arbeta i ett delprojekt som fokuserar på kärnkraftsnatur i förhållande till ett aktivt kärnkraftverk med utgångspunkt i en sådan anläggning i Sverige, Forsmark. Andra delprojekt fokuserar på kärnkraftsnatur i relation till avvecklingsprocessen vid ett kärnkraftverk i Tyskland samt i förhållande till långtidsförvar av radioaktivt avfall med utgångspunkt i det pågående bygget av ett sådant förvar i Finland.

Behörighet

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat.

Relevant utbildning för den utlysta anställningen är exempelvis teknik-, industri- och miljöhistoria, kritiska kulturarvsstudier, teknik- och vetenskapsstudier, samhälls-/kulturgeografi, humanekologi eller angränsande ämnen.

Dokumenterad skicklighet i engelska, såväl muntligt som skriftligt, är ett krav. Dokumenterad skicklighet i svenska är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta med kvalitativa metoder är särskilt meriterande. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta tvärvetenskapligt är meriterande.

 

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15922&rmlang=SE

Lika villkor


 

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt för doktorander fastställd lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat