arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tema Barn

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  13 juni

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Doktorand i tema Barn
med placering vid Institutionen för Tema

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Utbildningen för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av en kursdel om 75 högskolepoäng och avhandlingsdel om 165 högskolepoäng. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Denna doktorandanställning utlyses inom ramen för forskningsprojektet ”Funktionshindrade barns rätt till fritid - En studie av aktiviteter och deltagande i verksamhet för yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder” (finansierat av Forte). Projektets syfte är att undersöka hur funktionshindrade barns rätt till fritid och rekreation implementeras i en verksamhet riktad till yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder och hur barnen själva förhåller sig till och använder verksamheten och sin fria tid. Det är barns aktiviteter och erfarenheter som står i fokus, och möjligheter och hinder för en meningsfull fritid studeras utifrån ett barnperspektiv. Studien bedrivs i anslutning till FUNKIS, en lekmiljö och mötesplats för barn i åldern 3 till 11 år med neuropsykiatriska funktionshinder, som öppnar i Linköping under 2019. Forskningen bedrivs i nära samverkan med aktörer som står bakom och driver den aktuella verksamheten. Resultat ska återföras till dessa aktörer och andra relevanta målgrupper, samt sammanställas skriftligt för vetenskaplig publicering. Anställningen som doktorand innebär mer specifikt att genomföra observationer och samtal med barn, samt intervjuer med föräldrar och personal. Doktoranden ska vidare analysera det insamlade materialet, samt redovisa forskningsprocessen och resultat i vetenskapliga publikationer. Arbetsuppgifterna kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.

Länk till projektet: https://liu.se/forskning/funktionshindrade-barns-ratt-till-fritid 
Länk till FUNKIS: https://sv-se.facebook.com/KFUMFunkis/

Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng i något ämne av central betydelse för temat. Kraven på grundläggande och särskild behörighet anses även uppfyllda av den som har avlagt motsvarande äldre examen, eller inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl föreligger kan fakultetsstyrelsen för enskild sökande medge undantag från villkor för särskild behörighet.

Den sökande ska goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi välkomnar sökande med utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap, gärna med dokumenterad erfarenhet av:
 • tvärvetenskapliga studier
 • kvalitativa metoder
 • arbete med barn
 • funktionshinder

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Tillträde
1 januari 2020 eller tidigare enligt överenskommelse.

Lön
Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. I ansökningsbrevet presenterar du dig själv, din bakgrund och utbildning samt ditt intresse för och erfarenheter av det område som beskrivs i kungörelsen. Under p. 4 redovisar och bifogar du dina vetenskapliga uppsatser/examensarbete och eventuellt andra publikationer. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 juni 2019. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.


https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10789&rmlang=SE 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.