arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i statsvetenskap, klimatförändringar & internationellt samarbete

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

vid Statsvetenskaplig institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-15.

Institutionen utlyser nu en plats vid forskarutbildningen med inriktning mot klimatförändringar och internationellt samarbete. Doktorandtjänsten är heltidsfinansierad under fyra år och är samfinansierad av forskningsprogrammet Mistra Geopolitics, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm Universitet. Tjänsten är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Utbildningen planeras starta 1 februari 2021.

Projektbeskrivning

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprojektet ”Anticipating the future: humanitarian aid in a changing climate”. Utformningen av avhandlingsämne sker självständigt men förväntas relatera till forskningsprojektets övergripande målsättning: att analysera hur överstatliga och icke-statliga aktörer inom humanitärt bistånd förhåller sig till samt införlivar nuvarande liksom förväntade klimatrelaterade säkerhetsrisker. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå i statsvetenskap ska den sökande uppfylla fyra villkor:
 • genomgången högskoleutbildning om 150 hp, innefattande studier på avancerad nivå om minst 60 hp, i ämnet statsvetenskap eller motsvarande utbildning
• godkänt självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp i ämnet statsvetenskap, eller motsvarande ämne
 • genomgången högskoleutbildning i för utbildningen relevanta ämnen om ytterligare 90 hp, samt
 • ha kunskaper i engelska motsvarande minst 550 credits på ett Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urvalskriterier vid bedömning av ansökan och antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning och preciseras vidare i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, se institutionens hemsida (www.statsvet.su.se).

Villkor för studiefinansiering

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Christian Antoni Möllerop (antagningshandläggare), tfn 08-16 30 94, antagning.forskarutbildning@statsvet.su.se, och Niklas Bremberg (projektledare), niklas.bremberg@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Stockholms universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat