arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologi med inriktning mot risk och krisforskning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 augusti

 • Sök jobbet senast

  1 oktober

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning.

Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetslivs- och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv).

Arbetsuppgifter


Forskarstudier samt institutionsgöromål och/eller undervisning.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning


Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet


För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne.

Bedömningsgrund


Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Vi ser gärna att sökande till den aktuella doktorandtjänsten anlägger ett risk- eller krisperspektiv i sin projektskiss. Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot något av nämnda forskningsområden utgör en särskild merit. Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer

Handläggning


Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde


Heltid under fem år. Tillträde 1 november.

Anställningsort Östersund


Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Professor Roine Johansson, e-post: mailto:Roine.Johansson@miun.se, tfn: 072-5816153.

Ansökan


Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 1 oktober 2019.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.