arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i sociologi med inriktning mot polisiärt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  24 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för samhällsstudier i samarbete med institutionen för polisiärt arbete utlyser en doktorandtjänst.

En doktorandplats i sociologi med inriktning mot polisiärt arbete i samarbete med institutionen för polisiärt arbete. Tjänsten syftar till att utveckla det akademiska ämnet polisiärt arbete och sökande ska således ha en tydlig koppling till det polisiära yrkes- eller utbildningsområdet för att bidra till den vetenskapliga kunskapsbasen i ämnet.

Anställningsform: Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och omfattar heltid, med placering vid institutionen för polisärt arbete. För doktorandanställning ges möjlighet till institutionstjänstgöring med högst 20 procent.

Tillträde: 2021-01-15.

Anställningens omfattning: 100%

Placeringsort: Växjö

Arbetsbeskrivning


Forskarutbildningen i sociologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Som antagen doktorand kommer det att skapas utrymme för undervisning och/eller annan institutionstjänstgöring med upp till 20 procent per år i genomsnitt. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1–7 §§. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation.

Doktoranden ska aktivt delta i forsknings-, undervisnings- och seminarieverksamhet, för detta krävs en kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen.

Mer information om forskarutbildning i sociologi finns att läsa här: https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/sociologi/">https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/sociologi/ och här: https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/fsv/forskarutbildning/

Behörighet


Grundläggande behörighet för forskarutbildning har den som

Avlagt examen på avancerad nivå


Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi är godkända kurser på 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom eller utom landet.

För särskild behörighet för doktorandtjänsten med inriktning mot polisiärt arbete tillkommer att den sökande ska ha en tydlig koppling till det polisiära yrkes- eller utbildningsområdet för att bidra till den vetenskapliga kunskapsbasen i ämnet.

Bedömnings- och urvalskriterier

Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i respektive ämnes Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå se https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/

Övriga bedömningsgrunder


Dokumenterat goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift är en förutsättning.

Inför antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet. Denna bedömning grundar sig främst på den sökandes vetenskapliga skicklighet så som den framgår av skriftliga arbeten och av den redovisning av forskningsplan för avhandlingsarbetet som skall bifogas ansökan.

Avvägning mellan bedömningsgrunder


Förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå inom den utlysta doktorandanställningens inriktning.

Den vetenskapliga skickligheten dokumenterad i inskickade arbeten.

Förtrogenhet med forskning inom polisiärt arbete och inriktning på avhandlingsämne som kan kopplas till pågående forskningsområden och kunskapsområden inom ramen för Centrum för polisforskning och utveckling (CPU). För mer information om CPU:s verksamhet se: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/centrum-for-polisforskning-och-utveckling/.

Forskningsplan


Förmåga att samverka och att bidra till en god doktorand- och institutionsmiljö

Ansökan


Till ansökan bifogas

Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska vara av tydlig relevans för forskning inom polisiärt arbete eller sociologi.

Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställning.

CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.

Kopia av examensbevis


Uppsatser/övriga publikationer

Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

Kontaktuppgifter till två referenspersoner


Kontaktpersoner

För information om doktorandplatsen, ta kontakt med prefekt på institutionen för samhällsstudier Glenn Sjöstrand, glenn.sjostrand@lnu.se 0470/708884 eller prefekt på institutionen för polisiärt arbete Ola Kronkvist, ola.kronkvist@lnu.se 0706-188232 eller Cecilia Jonsson biträdande forskningsföreståndare för Centrum för polisforskning och utveckling, cecilia.jonsson@lnu.se 0706-426164.

HR-partner Ulrika Petersson, ulrika.petersson@lnu.se, tel. 0480-44 69 96.

Fackliga representanter nås via Linnéuniversitetets växel: 077-228 80 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-08-24!

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat