arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i socialt arbete med inriktning mot familjehemsvård

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

vid Institutionen för socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2022-11-01.

Institutionen för socialt arbete är en stor och kreativ arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master- och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande och äldreomsorg.

Projektbeskrivning 
Anställningen är knuten till forskningsprojektet ”Matchning i praktiken – om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering”. Syftet med projektet är att undersöka socialtjänstens praktik vid den matchning som görs mellan barn och familjehemsföräldrar för att säkerställa att placerade barn får god vård. De metoder som används i projektet är dokumentstudier och intervjuer. Studien förväntas bidra med aktuell kunskap om matchningsprocessen och relevanta faktorer som socialtjänsten behöver beakta vid familjehemsplaceringar av barn.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller att:

 • ha fullgjort kurser inom 120 hp i socialt arbete eller för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete annat relevant huvudområde. Minst 15 av hp skall utgöras av uppsats på grundnivå eller avancerad nivå.
 • eller att på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Undervisningen meddelas på svenska och engelska. Doktoranden måste behärska dessa språk muntligt och skriftligt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och kurslitteraturen. Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Urvalskriterier för bedömningen av de sökande är:
 • Självständighet och stringens i problemformulering och analys i tidigare arbeten och forskningsplan.
 • Metodologisk och vetenskaplig förmåga.
 • Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar.
 • Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser.
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga.
Meriterande förmågor/kunskaper av särskild relevans för forskningsprojektet:
 • Erfarenhet av att göra kvalitativa intervjuer.
 • Erfarenhet av att analysera kvalitativt material.
 • Godkända kurser i kvalitativ metod på avancerad nivå.
 • Erfarenhet av arbete som forskningsassistent.
 • Erfarenhet av praktiskt socialt arbete inom området barn och familj.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20% med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av docent Ann-Sofie Bergman, tfn 077-35 971 949, ann-sofie.bergman@socarb.su.se. Upplysningar om anställningen lämnas av administratör Ingeborg Hasselgren, tfn 08-674 73 02, ingeborg.hasselgren@socarb.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Fyll i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner
och bifoga följande dokument: 
 • personligt brev (inkl. varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet och vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet)
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt lönestege, se Stockholms universitets hemsida.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat