arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i skogsskötsel sökes för att utvärdera beståndsanläggningskedjan

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

FRAS II – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige

Skogen är en viktig resurs. Det ställs stora förväntningar på skogen som en av lösningarna för att minska de negativa effekterna av ett förändrat klimat. Men vilken roll skogen ska ha i en grön omställning är inte konfliktfritt. Skogen förväntas producera fossilfri råvara, lagra kol och samtidigt ska viktiga natur- och kulturvärden bevaras. Detta innebär stora utmaningar för skogsskötseln. Vill du bidra till att utveckla skogsskötseln i södra Sverige för att möta framtidens behov?

Om ja kan en doktorandtjänst i FRAS II vara något för dig. FRAS II är ett forskningsprogram som drivs gemensamt av Linnéuniversitetet (LNU), Skogforsk och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i nära samarbete med skogssektorn i södra Sverige. FRAS II består av tre doktorandprojekt och tre postdoc-projekt som fokuserar på olika aspekter inom skogsskötselområdet.

Utvärdering av beståndsanläggningskedjan

Innehållsbeskrivning:
Förutsättningarna för det framtida beståndet grundläggs till stor del under etablerings- och ungskogsfasen. Ute i det praktiska skogsbruket upplever man att det idag både är svårare och dyrare att etablera barrträdsbestånd. Kostnaden har under 15 år nästan fördubblats och skador orsakade av insekter och andra skadegörare ser ut att öka. Detta i sin tur leder till sämre ungskogar.

Beståndsanläggningen består av flera moment som hittills har studerats relativt isolerat från varandra. En bättre kunskap om åtgärdernas långsiktiga påverkan och hur de samverkar med varandra är ett viktigt steg i att kunna förbättra och effektivisera beståndsanläggningen. Markberedningens utförande kan till exempel ha olika påverkan på plantornas tillväxt men även på behovet av röjning av lövuppslag i framtiden. En helhetsbedömning av hela kedjan kan leda till andra slutsatser än då varje länk betraktas för sig.

Syftet med projektet är därmed att öka förståelsen för vilka delar av kedjan som är kritiska för att lyckas med beståndsanläggningen och hur olika delar av kedjan kan anpassas för att forma skogen i enlighet med målbilden för skogsbruket.

Kvalifikationer:

Sökande ska vid tidpunkten för antagning som doktorand ha erhållit en MSc i skogsvetenskap, biologi eller liknande discipliner med huvudsakligt fokus på skogsskötsel. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av statistik och vana att arbeta med större dataset och olika programvaror samt goda färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska. Körkort är nödvändigt i tjänsten. Erfarenhet av föryngringsfrågor och förmåga att kommunicera på svenska är önskvärt men inget krav.

Ansökan måste innehålla en sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet och hur det kopplar till tjänsten (max 1 A4-sida).

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-03-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Fast lön enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat