arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i skogshushållning med inriktning mot globala skogsresurser

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

Institutionen för skoglig resurshushållning
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell riktad skogsskadeinventering, Nationella inventeringar av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under sommarhalvåret ytterligare ca 80 säsongsanställda i våra fältinventeringar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Avhandlning om det globala skogstillståndets utveckling
Innehållsbeskrivning
Doktoranduppgiften innebär att studera det globala skogstillståndets utveckling med stöd av moderna inventeringstekniker som kombinerar olika typer av fjärranalys med fältinventering. Studierna ska belysa utvecklingen i olika delar av världen, jämföra med utvecklingen i Sverige och Europa, samt analysera likheter och skillnader mellan regioner ur olika perspektiv, bl.a. skogarnas bidrag till att motverka klimatförändringar genom upptag av koldioxid. En viktig del av arbetet innebär att bidra utvecklingen av kvalitetssäkrade metoder för storskalig skogsuppskattning. Tyngdpunkten i arbetet kommer att bestämmas i samråd med doktoranden.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha examen från minst fyraåriga universitetsstudier inom skogsvetenskap, biologi, geografi eller statistik.  Även sökande med examen i andra ämnen kommer att beaktas. Du bör vara intresserad av att fördjupa dig i frågor som rör databaser, geografiska informations­system, fält­baserad skogsinventering, fjärranalys, samt statistik. Arbetet kommer att omfatta internationella samarbeten.

Placering            
Umeå

Försörjningsform

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde

Enligt överenskommelse, preliminärt under senhösten 2022 eller tidig vår 2023.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-10-10.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat