arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot didaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Ämnet religionsvetenskap bildar tillsammans med ämnena arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, filosofi, geografi, historia, och kultursociologi Institutionen för kulturvetenskaper vilken i sin tur ingår som en av sju institutioner i fakulteten för konst och humaniora.

Ämnesområde för befattningen: Religionsvetenskap

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Arbetsbeskrivning

I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande högst fyra års heltidsstudier. Doktoranden ska följa ”Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnen inom den kulturvetenskapliga miljön” och anställas på Institutionen för kulturvetenskaper. Det religionsvetenskapliga avhandlingsprojektet ska ha didaktisk inriktning.
Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Grundläggande behörighetskrav (Högskoleförordningen 7 kap 39 §)
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som
1. Avlagt en examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. 

Särskild behörighet

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ämnen inom den religionsvetenskapliga miljön erfordras:
-          minst 120 högskolepoäng i religionsvetenskap, religionshistoria eller i mycket näraliggande ämnen, eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet,
-          minst 30 högskolepoäng i religionsvetenskap, religionshistoria eller näraliggande ämnen ska ligga på avancerad nivå och innefatta ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng,
-          goda kunskaper i svenska och/eller engelska.  

Andra bedömningsgrunder

Vid antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra forskarutbildning i religionsvetenskap med didaktisk inriktning. Särskild vikt läggs på dessa aspekter i ansökan:
1. Den vetenskapliga kvaliteten hos de åberopade skrifterna;
2. Förmågan att formulera originella vetenskapliga frågeställningar som kan leda fram till resultat med stor betydelse för det religionsdidaktiska forskningsfältet;
3. Förmågan att formulera originella vetenskapliga frågeställningar som har stor potential att intressera en bredare didaktiskt orienterad målgrupp

Meriterande är också:

1. Den sökandes erfarenheter från lärarutbildning och undervisning i svensk utbildningsmiljö;
2. Avhandlingsprojektet potential till att bidra till att stimulera den religionsvetenskapliga miljön vid Linnéuniversitetet, med särskilt avseende på didaktiska inslag.

För ytterligare information se den allmänna studieplanen https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/forskning/asp-kv-rev_190910.pdf

Kontaktpersoner

Prefekt: Malin Lennartsson; malin.lennartsson@lnu.se, Professor: Stefan Arvidsson: stefan.arvidsson@lnu.se, HR-partner: Jessica Drott; jessica.drott@lnu.se
Fackliga företrädare nås via universitetets växel.

Sista ansökningsdag är den 10 februari 2020

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat