arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i rättsvetenskap m inr mot miljörätt m fokus på Östersjön

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-03-01.

Forskarutbildningsämne

Rättsvetenskap

Inriktning

Juridiska institutionen utlyser en doktorandanställning i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt med fokus på Östersjön. 

Behörighetskrav

Se fullständig annons.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå med den inriktning som anges ovan. Juridiska fakultetens bedömningsgrunder vid prövning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utgörs av:
 • Sökandens allmänna kompetens.
 • Beskrivningen av:
• projektets originalitet
 • teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning
 • metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen och
 • tillskottet av ny kunskap och dess relevans.
• Projektets genomförbarhet.

Ytterligare en bedömningsgrund är projektets förväntade bidrag till Stockholms universitets tvärvetenskapliga marina forskningsmiljö med inriktning mot Östersjön samt Vetenskapsrådet tvärvetenskapliga forskningsmiljö Kan lagar skydda naturen? och tillskott av ny kunskap om hur rättsliga system kan utformas för att skydda Östersjöns biologiska mångfald samt teori- och metodutveckling, särskilt gällande förhållandet mellan juridik och ekologi.

Kriterier som används för att bedöma kompetensen är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och/eller engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Vid bedömning av sökandens allmänna kompetens beaktas studieresultat, uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys samt yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Speciella anvisningar för Juridiska institutionen finns på: www.su.se/juridiska-institutionen/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning eller administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Se den fullständiga annonsen.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön utgår enligt schablon.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat