arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i psykologi

 • Ort

  Östersund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Avdelningen för psykologi har verksamhet på Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom psykologins grundläggande områden som bland annat kognitiv psykologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi och klinisk psykologi.

Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning på 80 %, undervisning och andra institutionsgöromål 20% under en period om fem år.

Behörighet  
Behörig att antas till forskarutbildningen i psykologi är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet, dvs magisterexamen i psykologi eller motsvarande, samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bedömningsgrunder

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes C- och magister-/masteruppsatser eller andra skriftliga prestationer.

Anställning och tillträde

Heltid i fem år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund


Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Francisco Esteves, 010-142 83 25, francisco.esteves@miun.se.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på kandidat- och magister-/masteruppsats/er i psykologi, en kortfattad beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst fem sidor) samt andra relevanta publikationer. Handlingarna ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast ansökningsdatum.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-12-16

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.