arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i psykologi med inriktning mot affektiv neurovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  11 juni

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Arbetsuppgifter/doktorandstudiernas innehåll: Vi söker en motiverad doktorand som kommer att arbeta med projekt som undersöker hur genetiska faktorer påverkar hjärnaktivitet och genuttryck vid stress.

Speciellt intresserade är vi att förstå hur genetisk sårbarhet för att utveckla ångestsjukdomar påverkar hjärnfunktion och genuttryck. Genuttryck mäts i blod i ett samarbete med forskare på Karolinska Institutet i Stockholm och RIKEN i Yokohama, Japan. För att undersöka hjärnaktivitet använder vi oss av fMRI och registrerar samtidigt psykofysiologiska responser. Du kommer att ha tillgång till ett fullt utrustat psykofysiologilab med möjlighet att mäta EEG samt ögonrörelseregistrering i VR-miljö. Du kommer att vara involverad i utvecklandet av design och implementering av experiment, samt i analysen och spridningen av resultaten på vetenskapliga konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Du kommer också ha möjlighet att handleda studenter och forskningsassistenter. 

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning: Egen forskarutbildning på 80 %, undervisning och andra institutionsgöromål 20% under en period om fem år.

Behörighet: Behörig att antas till forskarutbildningen i psykologi är den som uppfyller kraven för allmän behörighet och särskild behörighet, dvs magisterexamen i psykologi eller motsvarande, samt i övrigt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Önskvärda meriter: Sökande bör ha en masterexamen inom psykologi och ha intresse av frågeställningar relaterade till beteendegenetik och affektiv neurovetenskap. Sökande bör ha goda kunskaper om hjärnavbildning och ha använt sig av MRI, DTI, fMRI eller annan typ av hjärnavbildning för att studera genetiska effekter på hjärnans struktur och/eller funktion. Ett annat önskemål är erfarenhet av programmering (t.ex. Python, Matlab och R) och statistisk analys (SPM, FSL, APACE). Erfarenhet av studier av genuttryck är också meriterande. Förmåga att samarbeta är dessutom viktigt då stor del av arbetet sker i samarbete med andra personer i gruppen. Mycket goda kunskaper i engelska krävs både i tal och skrift.

Bedömningsgrund: Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid beaktas främst de sökandes C- och magister-/masteruppsatser eller andra skriftliga prestationer. Erfarenhet av kvantitativ genetisk analys och statistisk analys av hjärndata eller genuttrycksdata är meriterande.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar forskarstudier (80 %) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20 %) under fem år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund


Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information: Professor Fredrik Åhs, mailto:fredrik.ahs@miun.se, eller prefekt Ulrika Danielsson, mailto:ulrika.danielsson@miun.se 

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, kopia på kandidat- och magister-/masteruppsats/er i psykologi, en kortfattad beskrivning av det tänkta avhandlingsämnet (högst fem sidor) samt andra relevanta publikationer. Handlingarna ska vara Mittuniversitetet tillhanda senast ansökningsdatum.

Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 2020-06-11.

  

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Visstidsanställning