arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Pedagogik (professionell utveckling inom polis- och läkarutb)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  12 april

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda.

Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen.

Doktorandanställningens inriktning

Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot professionell utveckling inom polis- och läkarutbildning. Övergripande handlar projektet om övergången mellan utbildning och arbetsliv och frågor om hur professionell kompetens lärs, undervisas om och bedöms. Projektet fokuserar främst på professionell utveckling inom polisutbildningen, men kan även omfatta jämförelser med läkarutbildningen eller andra professionsutbildningar. Denna forskning bedrivs inom ett av Pedagogiska institutionens prioriterade områden för forskning; Ledarskap, Organisation och Arbetsliv (LOA). Läs mer https://www.umu.se/forskning/grupper/ledarskap-organisation-och-arbetsliv/.

Doktorandanställningen utlyses i samarbete med https://www.umu.se/enheten-for-polisutbildning/.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
 • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen 
 • tidigare studieresultat, samt
 • kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten
Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
 • analytisk förmåga
 • kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
 • kritisk förmåga
 • självständighet
 • prestationer inom givna tidsramar
Meriterande är att vara polisutbildad, eller att ha kännedom om polisutbildning eller polisens organisation.

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av forskningsmiljöerna vid Pedagogiska institutionen och Enheten för polisutbildning.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den nuvarande allmänna studieplanen (https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/pedagogiska-institutionen/forskarutbildning/allman-studieplan-i-pedagogik.pdf). 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Ansökningsförfarandet stänger den 12/4 2020.

Den sökande till utbildning på forskarnivå ska lämna in en skriftlig ansökan som underlag för bedömning. En fullständig ansökan ska innehålla:
1. Personligt brev (inkl ditt vetenskapliga intresse och motivering varför du söker tjänsten, max 2 sid)
2. CV
3. Examensbevi/intyg på kurser utöver examen
4. Uppsatser/övriga publikationer
5. Forskningsplan (Relaterad till avsnittet ”Doktorandanställningens inriktning”) som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max fem sidor exkl. referenser). 
6. Två referenspersoner (t.ex. tidigare handledare)
Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Övrig information

Mer information om Pedagogiska institutionen lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, simon.wolming@umu.se. Närmare upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Ulrika Haake, 090-786 96 21, ulrika.haake@umu.se. Information om den specifika doktorandanställningen lämnas av Ola Lindberg (LOA), 090-786 6867, ola.lindberg@umu.se och Tova Stenlund (Biträdande föreståndare med ansvar för forskning vid Enheten för polisutbildning), 090-786 9744, tova.stenlund@umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt Umeå universitets doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-08-17 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning