arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogik med inriktning mot yngre barn

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 november

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Kalmar och Växjö. Forskning och forskarutbildningen inom pedagogik spänner över många områden. Några exempel på forskningsområden är läroplansteori, lärares arbete, yngre barns lärande, arbetslivspedagogik och idrottsligt ledarskap.

Antas i: Pedagogik


Anställningsform: Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och omfattar heltid, med placering vid Institutionen för didaktik och lärares praktik. vid Linnéuniversitetet. För doktorandanställning ges möjlighet till institutionstjänstgöring med högst 20 procent.

Tillträde 2020-09-01

Placeringsort tillsvidare: Växjö


Arbetsbeskrivning

Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling med fokus på yngre barns lärande, vid en offentlig disputation. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Mer information om forskarutbildning i pedagogik finns att läsa här: https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/pedagogik/

Doktoranden ska aktivt delta i forsknings- och undervisningsverksamheten vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, för detta krävs en kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen. Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot lärarutbildningens centrala kunskapsområden och bidra till att stärka den vetenskapliga bas för de kunskapsområden som hör till yngre barns lärande alternativt kunskapsområdet fritidshemmet. Avhandlingsarbetet ska bidra till att stärka lärarutbildningarnas vetenskapliga bas. Inom pedagogikämnet vid Linnéuniversitetet finns flera forskningsmiljöer som angör till kunskapsområdet.

Läroplansteori och didaktik: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/laroplansteori-och-didaktik-site/

Forskning om pedagogiska professioner och praktiker: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskning-om-pedagogiska-professioner-och-praktiker-pepp/

Läs mer om anställningen i sin helhet https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4789&rmlang=SE

Välkommen med din ansökan senast 27 januari 2020!

Kontaktpersoner:


Mattias Lundin, prefekt för Institutionen för didaktik och lärares praktik., tel 0480-44 69 28 epost mattias.lundin@lnu.se

Kristina Hellberg, studierektor forskarutbildningen, tel 0470-708257, epost kristina.hellberg@lnu.se

Karolina Österdahl, HR-partner, tel 0470-708674, epost karolina.osterdahl@lnu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt stege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat