arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i pedagogik med inriktning mot idrott och hälsas didaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 november

 • Sök jobbet senast

  27 januari

Om jobbet

Forskarutbildningen inom pedagogik vid Linnéuniversitetet finns vid fakulteten för samhällsvetenskap som är en av Linnéuniversitetets fem fakulteter. Här finns ungefär 400 anställda och cirka 3500 studenter i Växjö och Kalmar. Institutionen för idrottsvetenskap är en av sex institutioner på fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både i Kalmar och i Växjö.

Ett av våra många uppdrag är utbildning av lärare inom olika skolformer så som förskola, grundskola och gymnasium. Institutionen har ett direkt ansvar för utbildning av ämneslärare i idrott och hälsa samtidigt som vi erbjuder kurser inom specialidrott som tillsammans med en kompletterande pedagogisk utbildning leder till behörighet i ämnet.

Antas i: Pedagogik


Anställningsform: Anställningen som doktorand är tidsbegränsad och omfattar heltid, med placering vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. För doktorandanställning ges möjlighet till institutions-tjänstgöring om maximalt 20 % per år.

Tillträde: 2020-09-01

Placeringsort tillsvidare: Växjö


Arbetsbeskrivning

Forskarutbildningen i pedagogik omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställts som doktorand ska ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Avhandlingsarbetet ska ha inriktning mot skolämnet idrott och hälsas didaktik. Forskningsfokus bör vara på frågor som berör inklusion, jämlik hälsa, etik och social rättvisa/social justice i relation till idrott och hälsas didaktik.

Doktoranden ska aktivt delta i forsknings- och undervisningsverksamheten vid Institutionen för idrottsvetenskap. För detta krävs en kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen.

Som doktorand kommer du att vara en del av forskningsmiljön vid institutionen. Mer information finns att läsa på: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/fakulteten-for-samhallsvetenskap/mot-fakulteten/idrottsvetenskap/

Studieplan och övrig information om forskarutbildningen i pedagogik finns att hämta på: https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/pedagogik/

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Behörighet


Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå.
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet


Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik är godkända kurser på 90 högskolepoäng eller motsvarande i pedagogik, eller det som kan betecknas som specialinriktningar inom pedagogik såsom didaktik, lärande och pedagogiskt arbete, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt inom eller utom landet.

 

Övriga bedömningsgrunder


Dokumenterat goda kunskaper i det svenska och engelska språket i både tal och skrift är en förutsättning.

Inför antagning bedöms den sökandes möjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet Pedagogik med inriktning mot skolämnets idrott och hälsas didaktik. Denna bedömning grundar sig främst på den sökandes vetenskapliga skicklighet så som den framgår av skriftliga arbeten och av den redovisning av forskningsplan för avhandlingsarbetet som ska bifogas ansökan. Stor vikt kommer att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till att utveckla skolämnet idrott och hälsas didaktik.

Vikt kommer också att läggas vid doktorandens förmåga att bidra till en aktiv doktorandmiljö.

Bedömnings- och urvalskriterier

Se annons på Linnéuniversitets hemsida. 

Anvisningar till forskningsplan (max 4 sidor 1.0 i radavstånd)

 

Se annons på Linnéuniversitets hemsida.

Kontaktpersoner:


Katarina Schenker, docent i idrottsvetenskap, Institutionen för idrottsvetenskap, tel 0470-767816, epost katarina.schenker@lnu.se  

Kristina Hellberg, studierektor forskarutbildningen, tel 0470-708257, epost kristina.hellberg@lnu.se

Oskar Sandgren, HR-partner, tel 0470-708444, epost oskar.sandgren@lnu.se

 

Välkommen med din ansökan senast 27 januari 2020.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat