arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i organisk kemi

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  2 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter

Design, syntes och karakterisering av metallkomplex baserade på bland annat N-heterocykliska karbenligander för tillämpningar inom solceller och artificiell fotosyntes.

Kvalifikationer

Akademisk grundexamen med minst 120 hp kemi, varav 30 hp i organisk kemi. Stor vikt kommer att fästas vid skriftlig och muntlig framställning på engelska, erfarenheter av organisk-oorganiskt-kemiskt syntesarbete (såväl praktiska som teoretiska). Önskvärt med kunskaper inom metallorganisk kemi (såväl praktiskt som teoretiskt). Kunskaper inom fotofysik, fotoeletrokemiska celler för framställning av elektricitet och/eller bränsle och/eller N-heterocykliska karbener och deras metallkomplex är meriterande.

Var vänlig att bifoga till ansökan som en bilaga EN fil i .pdf-format som innehåller (1) "Cover Letter”. (2) Akademiskt CV. (3) Kort sammanfattning av genomförd forskning från tex examensarbete. (4) En forskningsansökan baserad på fotofysiskt/fotokemiskt aktiva N-heterocyckliska järnkarbenkomplex. ( New Times roman, 12 pt). Punkt 1-3, 2 sidor totalt. Punkt 4, 1 sida”.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Kenneth Wärnmark

+46462228217