arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Omvårdnad med inriktning Radiografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare.

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling samt processer relaterade till dessa områden.

Projektbeskrivning

Forskningsämnet Omvårdnad har idag forskningsprojekt inom flera områden, där Radiografi utgör ett område. Centralt inom området radiografi är de olika metoder för att genomföra undersökningar och behandlingar i diagnostiskt och behandlande syfte med hjälp av bildgivande morfologiska och funktionella metoder. Målsättningen för den forskargrupp som kommer att arbeta inom detta område är att utveckla interaktionen mellan vårdmiljö, teknik och människa.

Vi söker nu en doktorand med starkt intresse av att arbeta i ett forskningsprojekt som fokuserar på att utveckla kunskap kring interaktionen mellan vårdmiljö, teknik och människa.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden genomför vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga studier i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Doktoranden läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Till arbetsuppgifterna hör också att delta i seminarieverksamhet och andra utbytesformer för institutionens doktorander och inom forskargruppen. I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring som lärare.

Kompetens och erfarenhet

För anställningen krävs legitimation som röntgensjuksköterska, och magisterexamen i omvårdnad, eller närliggande områden. Den sökande ska vara starkt motiverad till forskarstudier, kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt både på svenska och engelska samt ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vid tillsättningen kommer avseende fästas vid förmågan att tillgodo -göra sig forskarutbildningen. Vi kommer tillämpa arbetsprov vid denna rekrytering.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
I doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring med högst 20% komma att ingå. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (inklusive 20 % institutionstjänstgöring). Lön utgår enligt gällande avtal.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Åsa Engström, +46 920 49, asa.engstrom@ltu.se eller Katarina Leijon Sundqvist, avdelningschef Medicinsk vetenskap tfn: 0920 – 49 29 96, e-post: katarina.leijon-sundvist@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, (+46)920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se, OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov, och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga din magisteruppsats. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. För instruktioner gällande arbetsprov kontakta: asa.engstrom@ltu.se

Sista ansökningsdag: 30 september 2019

Referensnummer: 1468-2019