arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i omvårdnad med inriktning mot äldres hälsa

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

Institutionen för hälsovetenskap bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och hälsovägledare. 

Ämnesbeskrivning

Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling samt processer relaterade till dessa områden.

Projektbeskrivning

Forskningsämnet Omvårdnad har idag forskningsprojekt inom flera områden, där äldre personers hälsa och livsvillkor utgör ett område. Målsättningen för den forskargrupp som arbetar inom detta område är att utveckla stöd för den äldre personen, samt att utveckla kunskap kring hur digitala lösningar kan utgöra en del av stödet. 

Vi söker nu en doktorand med starkt intresse av att arbeta i ett forskningsprojekt som fokuserar på att utveckla kunskap kring hur den kommunala äldreomsorgen kan främja ett värdigt liv för den äldre personen. Ett ytterligare fokus är att utforska möjligheter till användande av digitala lösningar som stöd i detta.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Doktoranden genomför vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga studier i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Doktoranden läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Till arbetsuppgifterna hör också att delta i seminarieverksamhet och andra utbytesformer för institutionens doktorander och inom forskargruppen. I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring som lärare.

Kompetens och erfarenhet

För anställningen krävs legitimation som sjuksköterska, och magisterexamen i omvårdnad, eller närliggande områden. Den sökande ska vara starkt motiverad till forskarstudier, kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt både på svenska och engelska samt ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vid tillsättningen kommer avseende fästas vid förmågan att tillgodo -göra sig forskarutbildningen. Vi kommer tillämpa arbetsprov vid denna rekrytering.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom filosofisk fakultet

Information
I doktorandanställningen ingår institutionstjänstgöring med högst 20 % och lön utgår enligt gällande avtal. Anställningens längd är i normalfallet 5 år till doktorsexamen (inklusive 20 % institutionstjänstgöring).

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Malin Olsson, +46 920 493887, malin.olsson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, (+46)920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev med en motivering av intresset av att delta i detta forskningsprojekt, CV/meritförteckning, referenser, arbetsprov, och kopior av verifierade examensbevis. Bifoga din magisteruppsats. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. För instruktioner gällande arbetsprov kontakta: malin.olsson@ltu.se

Referensnummer: 559-2019
Sista ansökningsdag: 2019-04-07