arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i nordiska språk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

https://www.

nordiska.uu.se/?languageId=3 har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket ur olika perspektiv, inte minst ett andraspråksperspektiv, men också om de nordiska grannspråken under både äldre och yngre språkskeden. Forskningen vid institutionen visar en stor bredd när det gäller frågeställningar, teorier och metoder.

Arbetsuppgifter: Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen finansieras genom anställ­ning som doktorand. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en exa­men på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten regleras i https://www.nordiska.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allma-n-studieplan-nordiska-spra-k-spra-kfak-2018-70.pdf (vid Uppsala universitet).

Ansökan bör utformas i enlighet med https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/anvisningar/och">https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/anvisningar/och ska innehålla:

- Ifylld https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/blanketter.
- Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”)
- Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker grundlägg­ande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Vidimerade kopior på examensbevis.
- Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
- En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
Övrigt: Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar. I handledarkollegiets bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Muntliga projektpresentationer och intervjuer med de sökande kan också komma ifråga.

På och via Institutionen för nordiska språks webb-plats finns https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-01-17 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7, t.o.m. 2026-01-16 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2027-01-16 (med institutionstjänstgöring).

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Ulla Stroh-Wollin, Institutionen för nordiska språk, ulla.stroh-wollin@nordiska.uu.se, tel. 018–471 2903.

Utbildningsledare Lars Hagborg, Språkvetenskapliga fakulteten, lars.hagborg@uadm.uu.se,
tel. 018–471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2021, UFV-PA 2021/2909.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 220117 Visstidsanställning