arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Neurobiologi – Nervkretsanalys i hjärnans basala ganglier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  20 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå.

För mer information se http://www.iob.uu.se.

Den nu utlysta doktorandtjänsten är tillgänglig i Åsa Mackenzies forskargrupp där forskningen är fokuserad på hjärnans subtalamiska kärna som är välkänd för sin roll i viktiga funktioner såsom motoriska, affektiva och associativa processer. Vår forskning är inriktad på att förstå och lösa viktiga frågor kring hur den subtalamiska kärnan agerar i dessa vitt skilda funktioner. Vilka nervceller reglerar motoriken och vilka är involverade i andra funktioner såsom emotioner? Vi använder transgena och optogenetiska metoder för att åstadkomma hög precision i studier av hur nervceller och deras signaleringsvägar i hjärnan reglerar olika beteenden. Förutom in vivo-metoder är molekyärbiologi och histologi viktiga tekniker.

Besök gärna vår hemsida för mer information: https://www.iob.uu.se/forskning/jamforande-fysiologi/mackenzie-lab/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den subtalamiska kärnan är kliniskt viktigt men trots detta saknas mycket av den grundläggande kunskap som skulle behövas för att förstå hur den egentligen fungerar. I sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom och tvångssyndrom uppvisar den subtalamiska kärnan felaktig aktivitet och detta kan korrigeras med så kallad djup-hjärnstimulering. Men ännu återstår att ta reda på vilka funktioner som styrs av denna hjärnregion för att bättre åstadkomma precision i behandlingar och undvika oönskade bieffekter. Projektet syftar till ökad grundkunskap kring hjärnans nervcellkretsar under normala förhållanden för att öka förutsättningarna för bättre behandling av hjärnsjukdomar. För att anatomiskt och funktionellt studera den subtalamiska kärnan och dess nätverk kommer molekylärbiologi, transkriptomanalys (RNASeq), histologi, musgenetik, viral-genetiska metoder samt optogenetik och beteendestudier primärt att tillämpas. Fokus i detta projekt ligger på att öka grundläggande neurobiologisk kunskap. Projektet är laborativt.

Kvalifikationskrav: Avslutad universitetsutbildning motsvarande 240 högskolepoäng vara minst 60 på avancerad nivå, motsvarande master i relevant område (neurovetenskap, farmakologi, experimentell psykologi eller liknande). Vår ideala kandidat ser vi är väldigt motiverad att utföra laborativa studier och har ett brinnande intresse för att förstå hjärnans olika funktioner ur ett neurobiologiskt perspektiv. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift.  Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom generellt mycket god kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta enskilt samt i grupp, bra planering-, organisations-, och laborativa förmågor, stor noggrannhet och ansvarskänsla.

Ytterligare kvalifikationer: Med denna position strävar universitetet efter att rekrytera en person som man finner, vid utvärdering av ansökan, har mycket god kompetens, förmåga och dokumenterade kvalifikationer, och som anses mest lämpad att utföra och utveckla projektet och därmed bidra till hög vetenskaplig nivå och till positiv utveckling vid universitetet.

Anställningen: Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.  

Ansökan: Ansökan ska innehålla:


- Ett brev med motivering av varför du vill utföra doktorandstudier samt en beskrivning av dig själv och ditt intresse för forskning samt dina mål sett utifrån 5 och 10-års perspektiv
- En kort beskrivning av din utbildning
- CV innehållande alla kurser på högskolenivå samt betyg
- Kopia av masterbevis och betyg
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner (namn, adress, telefonnummer och email)
- Relevanta publikationer, inklusive din masterrapport

Vi ser med fördel att ansökan är skriven på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Mackenzie, asa.mackenzie@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2021, UFV-PA 2021/1717.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning