arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi och ekosystemvetenskap

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 januari

 • Sök jobbet senast

  7 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Sveriges skogar är ett viktigt förvar av biologiskt mångfald och leverantörer av ekosystemtjänster, samtidigt som ökade bränder i samband med klimatförändringen är ett stort hot mot dessa skogar.

Skogsbränderna som rasade över Sverige sommaren 2018 orsakade enorma skador och spreds över nästan hela landet, vilket sträckte sig över en klimatgradient på ~ 0-9 ° C årlig temperatur. Dessa egenskaper gör 2018 svenska boreala skogsbränder till det perfekta naturliga experimentet för att undersöka effekterna av mellan temperatur och bränder och deras påverkan på ekosystemprocesser.

Därför föreslår vi för doktorandprojektet att man upprättar mätningar utöver ett nätverk av skogsplatser som sträcker sig från södra till norra Sverige som bränts år 2018 för att kvantifiera effekterna och möjligheterna till återhämtning av kärnekosystemets egenskaper och tjänster efter brand i svensk boreal skog. Vårt synsätt kommer att koppla samman omfattande fältmätningar i hela Sverige med intensiva laboratoriemätningar och en integrerad modelleringsanalys.

Huvudhandledare: Daniel Metcalfe, Lunds universitet (http://www.nateko.lu.se/dan-metcalfe).

Handledare: Jeppe Kristensen & Anders Ahlström Lunds universitet; Johan Uddling, Göteborgs universitet

Arbetsuppgifter

Det föreslagna arbetet kommer att omfatta ett brett spektrum av ekologiska mätningar - av kollager, markmikrobiella processer, växtekofysiologi och växt- och djurmångfald - för att undersöka hur boreala skogar påverkas av brand och hur skogar återhämtar sig efter 3 års brand i följd. Detta kommer att innebära intensivt sommarfältarbete på cirka 20 platser i hela Sverige, perioder med laboratorieanalys och eventuellt någon ekosystemmodellutveckling. Huvudsyften är att:

1) Notera hur viktiga ekosystemtjänster återhämtar sig från eld i boreal skog.

2) Bedöma hur dessa effekter och återhämtningsbanor påverkas av brandläget, skogstyp och klimat.

3) Använda dessa data för att förbättra modellrepresentationen av boreala skogsbrandsvar.

Kvalifikationer


Grundläggande

- Universitetsexamen i ett relevant ämne (miljövetenskap, ekologi, markvetenskap, fysisk geografi)

- Villighet att resa omfattande och tillbringa långa perioder med fältarbete.
- Körkort eller förmåga att få före juni 2019.
- Förmåga att ge två eller fler referenser från tidigare arbetsgivare / handledare.

Önskvärt


- Erfarenhet av fältarbete på avlägsna platser

- Erfarenhet av laboratoriearbete i ekologi, markvetenskap.
- Erfarenhet av ekofysiologiska mätningar med hjälp av gasanalysatorer.
- Erfarenhet av ekologisk modellering.
- Erfarenhet av kvantitativ analys, framför allt statistik.
- Erfarenhet av vetenskaplig publicering, speciellt på engelska.
- Erfarenhet av att söka och vinna bidrag eller andra utmärkelser.
- Dokumenterad erfarenhet av grundläggande medicinsk nödutbildning.
- Erfarenhet av att arbeta självständigt och att organisera sitt eget arbetsschema.
- Erfarenhet av att arbeta framgångsrikt i grupp.

 
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Dan Metcalfe, Universitetslektor

dan.metcalfe@nateko.slu.se, 072 205 2795


Vendela Breeze, Personaladministratör

046-222 30 85