arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i naturgeografi: hydroklimatförändringar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 augusti

 • Sök jobbet senast

  6 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2019-10-06.

Projektbeskrivning

Vi söker en kandidat för en doktorandtjänst med inriktning mot klimatförändringar och vattenrelaterade mänskliga konflikter. Doktorandprojektet kombinerar omfattande data för mänskliga konflikter med hydroklimatvariabler för att förstå och kunna uppskatta inverkan från de senare och relaterade vattenförhållanden i landskapet på konflikterna. I projektet ingår också avancerade kvantitativa analyser, inklusive hydrologisk modellering, för att urskilja olika mänskliga och klimatförändringseffekter på vattenförhållandenas variationer. Sådana analyser görs på övergripande nivå för olika gränsöverskridande vattendrag i världen och även på mindre skalor för olika regioner definierade politiskt och/eller miljömässigt. Projektet har kvantitativ fokus och är data- och modellintensivt. Arbetet omfattar också interdisciplinär och internationell samverkan. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i ämnet naturgeografi. För att antas till denna doktorandanställning behöver du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, i geovetenskap, miljövetenskap eller annan relevant natur- eller teknikvetenskap.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Vi söker en kandidat med dokumenterad erfarenhet av och skicklighet i relevant kvantitativ analys, modellering och modellutveckling, samt hantering, syntetisering och tolkning av olika typer av data genom användning i GIS och andra modellverktyg. Kandidaten behöver ha en förståelse för och kunna samla in, analysera och bearbeta såväl miljövetenskapliga som samhällsvetenskapliga data. Kunskap kring programmering som verktyg för både framtagande och bearbetning av data är meriterande.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Dr. Zahra Kalantari, zahra.kalantari@natgeo.su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under lediga jobb. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!