arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i nationalekonomi - upp till 10 platser

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  1 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen förbereder dig för en akademisk karriär såväl som för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, där våra alumner har viktiga positioner i samhället.

Vi erbjuder en intellektuellt stimulerande forskningsmiljö med ett flertal forskningsseminarier varje vecka och ett stort flöde av internationella gäster. https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Positionen är på heltid i fyra år och kan inkludera upp till 20 % assistenttjänstgöring med koppling till forskning och utbildning. Du kan läsa mer om forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen https://www.nek.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/.

Kvalifikationskrav

Allmänna antagningskrav: För att kunna bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande ha fått godkänt på kurser motsvarande minst 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), inklusive åtminstone 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå (master eller magister) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

Särskilda antagningskrav

Utöver de allmänna antagningskraven måste den sökande ha minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi (tre terminer) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i http://regler.uu.se/

Antagningskraven måste vara uppfyllda vid antagningen, men inte nödvändigtvis vid tiden för ansökan. Studenter som förväntar sig uppfylla de allmänna och särskilda kraven senast i början av augusti är välkomna att söka.

Ansökningsförfarande

Handlingar som ska ingå i en ansökan:

- Personligt brev (max två sidor) där du beskriver varför du vill doktorera i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt redogör för vilka fält inom nationalekonomi du främst är intresserad av.

- Vidimerade kopior av alla examina samt alla genomgångna akademiska kurser.

- Kopior av uppsatser som författats.

- Ett CV.

- Kontaktinformation för två akademiska referenser (adress, e-postadress och telefonnummer).
Vi rekommenderar starkt att utländska sökande tar GRE-testet. Resultatet av ett GRE-test ska skickas direkt till institutionen. GRE: school code 0247, dept. code 1801.

Vi rekommenderar även att utländska sökande tar TOEFL-testet eller IELTS-testet och ser till att resultatet av detta test skickas direkt till institutionen:

Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet

Box 513

751 20 Uppsala

Telefon: +46 18-471 0000

TOEFL: inst. code _7996 IELTS: ingen inst.code

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-08-15. Placeringsort: Uppsala.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander eller stipendiefinansiering.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Antagningsansvarig Christoph Hedtrich, christoph.hedtrich@nek.uu.se eller studierektor Mikael Bask, mikael.bask@nek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2022 UFV-PA 2021/4309.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-08-15 Visstidsanställning