arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i multifunktionalitet i landskapet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU), Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet, i samarbete med Stockholm Resilience Centre (Stockholm universitet).

Institutionen för Geovetenskaper bedriver en bred forskning och utbildning inom spännande områden, som omfattar bland annat globala klimat- och naturresursfrågor, samt frågor om jordens inre och naturkatastrofer (mer information se http://www.geo.uu.se). Vi befinner oss i en spännande, expansiv, internationell miljö. Idag har vi ca 280 anställda från mer än 30 länder. Forskning inom NRHU fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi samt strävar efter att ge kunskap om hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Vårt arbete involverar både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt. 

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Tjänsten är en del av forskningsprogrammet LANDSVÄGAR (Framtidens multifunktionella landskap – hinder och drivkrafter längs omställningens vägar) finansierat av Naturvårdsverket. Målet med programmet är att utveckla transformativa styrningsstrategier som främjar hållbara multifunktionella landskap. 

Doktorandprojektet syftar till att förstå hur intressenter och medborgare bäst kan göra avvägningar och hantera värdekonflikter för att stödja en effektiv multifunktionell landskapsstyrning. Utifrån antagandet att medborgarengagemang är en distinkt och kompletterande strategi till intressentengagemang ska projektet undersöka teori och praktik för medborgaridentifiering och -engagemang, och jämföra detta med intressentfokuserade tillvägagångssätt.

Projektet kommer att omfatta deltagandeforskning med intressenter och medborgargrupper för att diskutera föreställda framtida landskap (så kallade ’imaginaries’). Analyser ska utföras för att jämföra effekterna av deltagandeprocesser bland medborgare om beskrivningar av föreställda framtida landskap och tänkbara transformativa vägar mot dessa framtider. En undersökning av i vilken utsträckning deltagandeprocesser kan bygga kapacitet och leda till praktiska resultat kommer också att ge insikt i hur man bäst kan kombinera intressent- och medborgarkunskap för att samskapa forskningsaktiviteter över olika typer av landskap.

Kvalifikationskrav

Den sökande ska ha en masterexamen eller motsvarande i statsvetenskap, hållbarhetsstudier, miljövetenskap eller liknande samt forskningsintressen relevanta för LANDPATHS-programmet. Den framgångsrika kandidaten ska ha erfarenhet av policy- och/eller diskursanalys, kartläggning av intressenter och metoder för engagemang och tvärvetenskapligt forskningsarbete.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter och erfarenheter av att leda eller arbeta i samarbetsprojekt, organisera och underlätta processer för involvering av intressenter eller engagera olika intressenter (t.ex. i intervjuer, undersökningar, workshops) är en fördel. Goda kunskaper i svenska är önskvärda.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malgorzata Blicharska, +46 76 822 66 16; mailto:malgorzata.blicharska@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2502.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-12-01 Visstidsanställning till