arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-03-03.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad för studier av luftens sammansättning och påverkan av aerosolpartiklar och moln på klimat och luftkvalité.

Projektbeskrivning

Anställningen kommer att vara en del av projektet iMIRACLI som är ett Marie Curie ITN (Innovative Training Network) som handlar om att kombinera maskininlärning och klimatvetenskap.

Moln avlägsnar aerosolpartiklar från atmosfären och renar därmed luften. Å andra sidan är aerosolpartiklar viktiga för molnbildning på grund av deras förmåga att underlätta kondensation av vattenånga och tillväxt av molndroppar. Samtidigt visar aktuell forskning att nya små aerosolpartiklar kan bildas i närheten av moln. Nettoeffekten av alla dessa komplexa processer är inte välförstådd och deras beskrivning i klimat- och luftkvalitetsmodeller är väldigt förenklad. I detta projekt kommer de mikro- och makrofysikaliska processerna som driver nettoeffekterna av moln på luftburna partiklar studeras i tre steg: 1) nya maskininlärningsmetoder kommer användas för hypotesutveckling baserad på befintlig forskningslitteratur (samarbete mellan SU och företaget Iris.AI); 2) de valda hypoteserna kommer testas med processmodeller som simulerar partikel- och molnbildning (t.ex. LES-modellen MIMICA); 3) identifiera signaler av molneffekter på partikelhalter från experimentella data och simuleringar (inklusive ett besök på EPFL i Schweiz).     

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Dessutom, EU-finansierade Marie-Curie ITN-projekt är bundna till strikta villkor för att garantera maximala fördelar för alla parter. Sökande måste åta sig att genomföra transnationell mobilitet (d.v.s. flytta från ett land till ett annat) när de börjar sin tjänstgöring. En generell regel tillämpas vid anställningen av forskare: vid tidpunkten för värdmottagarens rekrytering av en forskare, så får forskaren inte ha bott i eller utfört sin huvudaktivitet (arbete, studier, etc.) i Sverige mer än 12 månader under de senaste tre åren. Notera att mobilitetsregeln tillämpas på landet dit forskaren rekryteras, och inte till landet där forskaren skickas för utbyte. Forskare kan vara av alla nationaliteter. Alla forskare som rekryteras inom ett Marie-Curie ITN-projekt måste vara forskare på ett tidigt stadium i karriären (ESR). En ESR ska, vid tidpunkten för rekrytering av värdinstitutionen, befinna sig inom de första fyra åren av sin forskarkarriär och inte ännu ha en doktorsexamen. De fyra åren börjar från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt garanterar hen att påbörja en doktorsutbildning.

Vänligen försäkra dig om att du är villig att flytta och att du möter dessa kriterier innan du söker.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt Stockholms Universitets doktorandstege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat