arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 mars

 • Sök jobbet senast

  15 maj

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-05-15.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom atmosfärsvetenskap, biogeokemi, miljökemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass.

Forskningen på Enheten för Biogeokemi är inriktad mot biogeokemiska kretslopp av kol, kväve, metan och andra ämnen i atmosfär, mark, och hav. Enheten har stark forskning kring kopplingar mellan klimatuppvärmningen i Arktis och frigörandet av fruset kol och metan från den tinande permafrosten. Vi har välutrustade laboratorier för bl.a. analys av molekylära biomarkörer och isotoper, stora arkiv av prover från decennier av expeditioner i Arktis och ett brett internationellt samarbetsnätverk med tillgång för ny provtagning av avlägsna arktiska studieområden. 

Projektbeskrivning

Arktis, och speciellt dess olika permafrostsystem, håller ofantliga mängder organiskt kol och metan som tinar och släpper ut växthusgaser när temperaturen stiger. Denna permafrost kol-klimat återkoppling har en förstärkande effekt på den antropogena växthuseffekten. Trots ett stort vetenskapligt och allmänt intresse för denna fråga så finns det stora osäkerheter kring hur mycket växthusgaser som släpps ut i Arktis nu - och i prognoser för framtiden.

En av de största utmaningarna är tinande permafrost i havsbotten och utmed kustlinjen, kollapsande metanhydrater och djupa källor av naturgas som tillsammans släpper ut metan till det överliggande havsvattnet och luften över det stora Östsibiriska Arktiska oceanen, världens största grundhav. Det finns stora osäkerheter kring de relativa bidragen från dessa olika källor, hur systemet med permafrost i havsbotten fungerar, vad som händer med det frisläppta metanet, samt hur mycket dessa utsläpp kommer öka under kommande decennier – detta århundrade.

Doktorandprojektet erbjuder möjligheten att bestämma den relativa vikten av olika källor till det metan som nu avgår från de enorma grundhaven i sibiriska Arktis genom att utveckla och tillämpa mätningar av tre olika isotopsystem av metanet – som är ett slags fingeravtryck kring dessa källor. En del prover finns redan tagna och är arkiverade medan fler prover kommer att tas i en nära framtid på internationella forskningsexpeditioner. Prioriterade prover är från borrprover i permafrosten i havsbotten, från havsvattnet och bubblor i havsvattnet och från långa atmosfärsprovtagningar över kustnära land.

Utöver möjligt fältarbete i Arktis så kommer doktorandprojektet innebära aktivt utvecklingsarbete av vakuum- och gashanteringssystem, laserspektroskopi och gaskromatografi – isotopmasspektrometri.

Vår forskargrupp har gedigen erfarenhet av kemiska och isotopanalyser såväl som av fältarbete i Arktis (land och hav). Doktoranden kommer ha god möjlighet att påverka utvecklingen och metoderna i forskningen; en detaljerad studie- och forskningsplan kommer framarbetas av doktoranden i samarbete med handledarna.

Vår forskning inom detta område finansieras främst av Europeiska Forskningsrådet genom ett s.k. Advanced Grant samt av Vetenskapsrådet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer Stockholms universitets lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat