arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för Biogeokemi fokuserar på kol- och kvävekretsloppen samt tungmetaller i jord, färskvattensystem, hav och i atmosfär. Enheten har ett starkt och långvarigt forskningsfokus på den globala uppvärmningens påverkan i Arktis, med ett övergripande mål att förbättra kunskapen om dessa system och framtida prognoser för dess biogeokemiska cykler.

Enheten för Biogeokemi söker nu en doktorand med fokus på interaktioner mellan växter och jord i permafrostsystem.

Projektbeskrivning

Klimatuppvärmningen orsakar snabba förändringar i den arktiska och sub-arktiska miljön. Dessa förändringar bidrar till tinande permafrostar och ökande mikrobiell nedbrytning av det organiska materialet i jorden till CO2, CH4 och N2O, samt till storskalig ökning av primärproduktionen och växtupptaget av CO2. Förändringarna leder också till en fördjupning av rothorisonten, att vegetationsfördelningen skiftar och att trädgränsen förskjuts norrut.

Tidigare experiment- och modelleringsbaserade studier tyder på att en ökad nedbrytning av det organiska materialet, och djupare rothorisont, kan förbättra näringstillförseln till växter och därav också upptaget av CO2. Samtidigt kan växtrötterna stimulera nedbrytningen av det organiska materialet runt rötterna och på så sätt accelerera utsläppningen av CO2 från jord (”rhizosphere priming”).

Projektets mål är att öka förståelsen av interaktioner mellan växter och jord samt generera kvantitativa data om klimatets påverkan på biogeokemiska nyckelprocesser i permafrostsystem. En detaljerad forskningsplan utarbetas av doktorand och handledare under de första månaderna av anställningen, och kan omfatta fältarbete, laboratorieexperiment samt modellering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Urval

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Anställningsvillkor

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Kontakt

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats Lediga jobb - Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer Stockholms universitets doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat