arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-08-31.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för atmosfärsvetenskap är inriktad för studier av luftens sammansättning och påverkan av aerosolpartiklar och moln på klimat och luftkvalité.       

Projektbeskrivning

Anställningen kommer att vara en del av en Marie Curie International Training Network CLOUD-DOC som fokuserar på att använda CLOUD-anläggningen i CERN för att samla in laboratoriedata om aerosol- och molnmikrofysik. Data kommer att användas för att utveckla och utvärdera modeller som simulerar atmosfäriska processer för att besvara frågor relaterade till klimatutveckling och luftkvalitet.

Doktorandanställningen fokuserar på att förstå atmosfärisk nukliering, som är en viktig källa till aerosolpartiklar i atmosfären. Dessa partiklar kan påverka molnets mikrofysik genom att fungera som kärnor till molndroppar. Moln kan i sin tur påverka atmosfärskemiska partikelbildningsprocesser genom t.ex. deras roll för att transportera gaser från jordens yta till den övre troposfären eller påverka atmosfärens strålningsbalans. Doktorandprojektet kommer att involvera både experimentella aspekter och modellering. Den relativa vikten av dessa element beror på den framgångsrika kandidatens intressen och bakgrund.

De experimentella aspekterna inkluderar att delta i experimentella kampanjer på CLOUD-anläggningen i CERN, kopplat till jämförelser med relevanta fältobservationer. Modelleringsaspekterna inkluderar utveckling av processmodelleringsmetoder för simulering av partikelbildning i storskaliga modeller, särskilt inom ramen för en molnupplösningsmodell kopplad till en atmosfärskemisk modell. För en färsk publikation som använder relevanta tekniker, se Wang et al. (2022): www.nature.com/articles/s41586-022-04605-4?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Anställningsvillkor

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Kontakt

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan


OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb - Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer lönesättning för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat