arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för Forskningen inom förorenande kemienhet omger förekomsten och beteende av föroreningar i miljön. Områden med särskilt fokus är upptäckten av nya föroreningar, förstå de fysiska, kemiska och biologiska vägar som föroreningar följer och utvecklingen av nya verktyg och tekniker. Vi strävar efter att syntetisera vår vetenskapliga förståelse om källor, transport, transformation, bioackumulering och farmakokinetik för miljöföroreningar i matematiska modeller som inspirerar till nya vetenskapliga hypoteser och stödjer miljöbeslut.

Projektbeskrivning

Högfluorerade ämnen (PFAS) används i ett brett sortiment av konsumentprodukter och i industriella tillämpningar. Det finns en oro för PFAS höga persistens och vissa PFAS kan också vara bioackumulerande och giftiga. För de allra flesta av de tusentals PFAS som finns på marknaden saknas kunskap om kemiska strukturer, egenskaper, användningsområden och toxicitet. Även om röster har höjts för utfasning av alla PFAS är det omöjligt att förbjuda all användning omedelbart. En hastig utfasning skulle kunna leda till olämplig substitution. För att vägleda utfasningen utvecklades begreppet ”essential use” vilket används för att bestämma när användning av PFAS har en väsentlig funktion i samhället och när det inte har det. När man försökte tillämpa ”essential use”-konceptet visade det sig att bristen på nyckeldata och verktyg hindrar tillämpningen.

En doktorand kommer ta sig an dessa utmaningar och 1) bestämma vilka PFAS som är särskilt problematiska genom att utveckla grupperingsstrategier för prioritering av PFAS baserat på deras egenskaper; 2) sammanställa en databas med PFAS-applikationer och tillämpa "essential use"-konceptet för att avgöra om dessa användningsområden är väsentliga eller inte; 3) bygga en kompletterande databas över kemiska och funktionella alternativ till PFAS; och 4) utveckla nya metoder för ”chemical alternatives assessment” och tillämpa dem på utvalda fallstudier. Den resulterande forskningen kommer att främja informerad substitution av PFAS.

Forskningen kommer att vara skrivbordsbaserad och den kommer att involvera samarbete med internationella forskare som deltar i ”Global PFAS Science Panel (GPSP)”. Forskningsprojektet finansieras av FORMAS.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Anställningsvillkor

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Kontakt

Se den fullständiga annonsen på Stockholms universitets webbsida.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönen följer Stockholms universitets doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat