arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-08-05.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 190 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom atmosfärsvetenskap, biogeokemi, miljökemi och ekotoxikologi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta  klass och med stark internationell prägel. Vi är också engagerade i SU:s Bolincentret för Klimatforskning, ett nationellt excellenscenter.

Forskningen på Enheten för Biogeokemi är inriktad mot biogeokemiska kretslopp av kol, kväve, metan och andra ämnen i atmosfär, mark, och hav.  Enheten har stark forskning kring kopplingarna mellan luftföroreningar och klimatuppvärmningen i Södra Asien.  Vi har välutrustade laboratorier för att studera dessa frågor med bl.a. analys av molekylära markörer och isotoper, stora arkiv av prover från mer än ett decennium av provtagningar samt ett brett internationellt samarbetsnätverk som ger tillgång till atmosfärsobservatorier i Södra Asien för nya och kontinuerliga mätningar och provtagningar.   

Projektbeskrivning

Doktoranden kommer bli en central person i vårt väletablerade forskningsprogram om kopplingarna mellan luftföroreningar och klimatförändring i Södra Asien. Forskningsmiljön erbjuder välutrustade analyslab för att studera dessa system med avancerade mätmetoder av molekylära, isotopbaserade och optiska egenskaper av gaser och aerosoler.  Vi har ett stort internationellt nätverk och god tillgång till strategiskt placerade och välutrustade atmosfärsobservatorier i södra Asien (Indien, Bangladesh och Maldiverna).

Atmosfärspartiklar som Black Carbon (BC; sot från ofullständig förbränning), organiska partiklar och sulfatpartiklar har stor påverkan på klimatet och luftkvalitén, men dess källor och effekter är undermåligt beskrivna. Doktorandprojektet syftar till att minska osäkerheterna genom observationsbaserade bestämningar av både deras olika källbidrag, deras sammansättning och deras optiska egenskaper.  Dessa observationsbaserade studier kan med fördel kompletteras med modellering.

Doktorandprojektet erbjuder möjligheter att bli involverad i internationella samarbeten, inklusive i fältkampanjer.

Vår forskning inom detta område finansieras främst av Vetenskapsrådet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Professor Örjan Gustafsson, orjan.gustafsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt Stockholms universitets lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat