arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 januari

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-02-15.

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt omfattar utveckling och testning av HTS-metoder (High Throughput Screening) för att uppskatta hälsorisker av miljökemikalieblandningar in vitro. Studenten ska använda etablerade cellanalyser och utveckla nya metoder i HTS-format för att mäta cytotoxicitet, epigenetiska effekter och endokrinstörande potential för kemikalieblandningar uppmätta i humana blodprover. Projektet kommer att utnyttja befintlig nationell infrastruktur, inklusive robotar för automatiserad vätskehantering och HTS-teknik, på SciLifeLab (Solna). Befattningen är fullt finansierad under 4 år genom ett anslag från Formas, och du kommer att arbeta som en del av ett större team som involverar toxikologer, analytkemister, molekylärbiologer och bioinformatiker för att förstå de toxikologiska effekterna av de blandningar av miljökemikalier som finns i människokroppen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet. Den sökanden kan även ha en masterexamen inom andra relevanta områden (tex toxikologi, biomedicin, molekylärbiologi, eller apotekare).

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av docent Oskar Karlsson, oskar.karlsson@aces.su.se eller professor Jonathan Martin, tfn 072-14 62 773, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.