arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Bakgrund


Du kommer vara en del av flera tvärvetenskapliga projekt som berör ekologisk kompensation.

Projektens övergripande mål är att förstå om och hur ekologisk kompensation kan bidra till mål kring biologisk mångfald (eller inte). Du kommer vara placerad på CEC, och tjänsten är en forskarutbildning i miljövetenskap.

Arbetsuppgifter


Under den tidigare delen av doktorandprojektet kommer du studera befintliga former av ekologisk kompensation, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Senare delen av doktorandprojektet fokuserar på studier av i Sverige genomförda kompensationsprojekt.

Forskningen kommer att resultera i skrivandet av vetenskapliga artiklar och publicerandet i internationella tidskrifter, artiklar som därefter kommer att sammanställas till doktorsavhandlingen. Samverkan med olika intressenter och relevanta organisationer är en integrerad del av doktorandens uppgifter.

Kvalifikationer


Vi söker en starkt motiverad person med intresse för att utföra forskning om markanvändningspolitik. Du förväntas ha bra samarbetsförmåga och förmåga att utveckla och driva projekt självständigt.

Positionen kräver;

- En bakgrund i statsvetenskap, miljövetenskap eller jämförbart ämne

- Dokumenterad kunskap om samhällsvetenskapliga metoder, inklusive hur man genomför en litteraturöversikt, textanalyser och intervjuer

- Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska (beaktas gör även sökande med motsvarande färdigheter i andra skandinaviska språk)

- Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska

Meriter för positionen är;

- Dokumenterad kunskap inom vetenskapssociologi eller kunskaper i närliggande områden

- Erfarenhet av praktiskt förvaltningsarbete och implementering av markanvändningspolicy

- Kunskap om miljölagstiftning, inklusive plan- och bygglagen

- Ekologi och naturvårdsbiologi


- Erfarenhet av arbete med för detta projektet relevanta samhällsaktörer

Det är en fördel om du kan börja jobba så snart som möjligt.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor

046-222 17 93; johanna.alkan_olsson@cec.lu.se